Ny sökning
LK0398

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4

I den här kursen får du kunskaper om växter kopplat till ståndortsfaktorer med fokus på urbana miljöer och växtbäddar, samt påbyggnad av växtkännedom.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0398

Läsåret 2023/2024

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0398-40067)

2024-03-20 - 2024-05-08

Läsåret 2022/2023

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0398-40032)

2023-03-22 - 2023-05-10

Läsåret 2021/2022

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0398-40058)

2022-03-25 - 2022-05-13

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur LK0398

Referenslitteratur växtkännedom

The Planting Design Handbook av Nick Robinsson (ISBN 9781472415493)
Denna bok har ni använt i tidigare kurser. Boken finns i olika utgåvor och alla fungerar
bra, men om du kan, välj gärna den nya utgåvan från 2016.
Den finns även som E-bok på biblioteket.

Växtkompendium träd och buskar Institutionen för Stad & land, SLU, Ultuna.
Drott Emelie, Elg Roger, Eskilsdotter Sofia, Jessica Jansson & Myhr Ulla Tillgängligt som pdf via Canvas.

Häftet Växtbiologi av Tom Ericsson (ISSN 1652-7097).
Den kan du köpa i Servicecentret på SLU. Häftet är ett särtryck av ett antal artiklar som
Tom skrev för Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning Hemträdgården mellan
åren 2007-2008. Tom tänkte särskilt på er och denna kurs när han skrev artiklarna.

Träd i urbana landskap av Henrik Sjöman & Johan Slagstedt (ISBN 9789144073385)
Boken hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter,
planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som
kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är
utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen
väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion.

Referenslitteratur mark

Allt material är referenslitteratur i vilken delar av innehållet kommer att ta upp under
kursen. Allt utom Jordkokboken kommer att finnas tillgängligt i Canvas.

AMA Anläggning20. Svensk Byggtjänst, 2020.
Råd och anvisningar till AMA Anläggning17. Svensk Byggtjänst, 2017.

Geoteknik för landskapsarkitekter. En orientering inom geotekniken. Bayoglu Flener E
& Johansson T, 2015, Bjerking, SLU. (Läggs ut i Canvas).

Greenbyggnad. Svenska Golfförbundet 2003.

Grönatakhandboken – Växtbädd och vegetation. Pettersson-Skog m fl. 2017.

Jordkokboken av Folkesson A. 2016. (ISBN 9789173337847)
Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA,

Utgåva 2, Svensk Byggtjänst (Kan lånas på Ultunabiblioteket)
Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala.
Blombäck K., Dahlin S. & Eriksson J. 2022. (Kursboken från MV0224)

Markmiljö för träd och buskar. Schmidtbauer P. 1997. ISSN 0284-9798 Gröna Fakta nr
4, Moviumsekretariatet, SLU.

Planera för sol och torka. Öman E. 2008. Bo Rätt nr 1, årg 24.

Plantering och etablering av alléträd. Trafikverket 2010.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok. Stockholms stad 2017.

Material som delas ut under kursen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25370 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Markvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0398 Anmälningskod: SLU-40086 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%