Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 124 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

Designtävling i Umeå för SLU:s studenter

SLU Urban Futures, i samarbete med Umeå kommun, lanserar en studentdesigntävling i mars 2024. Studenter inom området landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling kommer att ges möjlighet att

Släppmingel för Tidskriften STAD

parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 44 är här med temarubriken Stad i väst – Borås! Vad vet du om Borås? Kanske att det varit ett centrum för svensk textilindustri. Kanske att en gigantisk

Främja biologisk mångfald i städer och tätorter

I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och människor. Trots att urbaniseringen är negativ för

Att överbrygga discipliner genom Urban Healthscapes

Urban Healthscapes är ett användbart begrepp som kan underlätta tvärvetenskaplig forskning om hälsofrågor i städer. Det här var ett av huvudbudskapen från ett webbinarium som nyligen arrangerades i

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Allmänning som urbant rum

Alla gator och stråk, oavsett om de är gröna eller ej, som inte är privata kan kallas urbana allmänningar. Men varför finns det så många gatuplanerare men väldigt få cykelplanerare och inga som helst

Var med och tävla!

Det sjuder av aktivitet i designtävlingen för studenter som handlar om att formge en ny askgravlund i Norrköping. Frågorna om tävlingen strömmar just nu in till SLU Tankesmedjan Movium. Är du med?

Implementering av grönstruktur går långsamt

Det saknas ramverk kring implementering av grön infrastruktur, därför går det långsamt framåt i Skåne, visar resultaten av ett Movium Partnerskapsprojekt. Detta trots att behovet av grönska är stort,

Urbant liv i fokus på Larkdagen 2024

Den 15 mars är det dags för Larkdagen 2024. SLU Tankesmedjan Moviums Titti Olsson pratar med huvudansvarige Viktor Adolfsson. Hej Viktor Adolfsson! Berätta om årets tema! – Temat för Larkdagen på

Publika parker och MODIGA stadsrum

parvin.mazandarani@slu.se Den gröna omställningen i alla dess aspekter kräver många svåra och modiga beslut. Nu planerar vi för årets konferens på temat "Publika parker och MODIGA stadsrum" 2024.

Metod för barns deltagande analyseras

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att bli hörda i alla frågor som rör dem. Hur kan detta ske när det gäller stadsutvecklingsfrågor? Nu startar ett nytt Movium Partnerskapsprojekt ”Min

Cykelvänliga miljöer– vad är det?

Daniel Valentini är på väg att disputera och ska dessutom starta upp ett nytt projekt inom Movium Partnerskap. Lina Berglund-Snodgrass har pratat med honom om varför det är viktigt att inkludera

Loading…