Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 16 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Hållbar stadsutveckling - masterprogram

Information till dig som är student på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen. Utbildningsplan ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, för antagna fr.o.m. 2017

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som ...

tradgardsingenjor-design1.png

Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. ...

landskapsingenjor1.png

Landskapsingenjörsprogrammet

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att ...

Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise

Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise

Gunnar Cerwén försvarar sin avhandling "Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise" den 20 oktober kl 13.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14586/ - Respondent: Doktorand Gunnar Cerwén - Opponent: Dr ...

FSS pristagare 2017.jpg

Alnarpsstudenter får pris

Landskapsarkitekterna Kajsa Nilsson och Elin Svensson har tilldelats Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2017 för arbetet Framgångsrik parkförvaltning - inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner. ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom ...

TODbesk.jpg

Trädgårdsodlingens dag Alnarp

SLU fyller 40 år som universitet! Kom och fira med oss i Alnarp under en heldag om odling i trädgården och i staden. Ta del av spännande workshops och föredrag, prata med odlarföreningar och ställ frågor till våra forskare. Ta en tur i Alnarpsparken ...

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Alla välkomna, speciellt berörda examinatorer, kursledare och ämnesgruppledare. Fakta Tid: 2017-12-06 13:00 - 16:00 - Ort: Alnarp - Lokal: Tornsvalan - Läs mer om: Landskapsplanering och -arkitektur Institutionen för landskapsarkitektur, planering ...

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Alla välkomna, speciellt berörda examinatorer, kursledare och ämnesgruppledare. Information + workshop on master thesis Fakta Tid: 2017-10-04 13:00 - 16:00 - Ort: Alnarp - Lokal: Tornsvalan - Läs mer om: Landskapsplanering och -arkitektur Institutionen ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landskapsarkitektprogrammet - Ultuna, för antagna t.o.m. 2016

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Ultuna och som antagits till programmet 2016 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter ...

Karin Pohl_webb.jpg

Exjobb-stipendium till SLU-student

Karin Pohl, glad SLU-stipendiat. (Foto: Lena Fredriksson) Föreningen Besiktningsmän för utemiljö (BEUM) arbetar för god kvalitet vid byggande av utemiljöer i Sveriges städer. För att stimulera studenter att intressera sig för besiktningsfrågor ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2