Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Publicerad: 30 juni 2021
Geometri.Linjal. Gran. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala startade för första gången HT2019.

 

 

 

Välkomstbrev 2021

Grattis till din plats på Landskapsingenjörsprogrammet vid SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2021 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 30 augusti

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs för landskapsingenjörer och växtkunskap. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar. Redan under de första veckorna kommer du att behöva kläder för hela dagar utomhus.

Du har tre spännande, utmanande och roliga år framför dig. Som student står du i centrum för vårt arbete samtidigt som du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt lärande. På vår Landskapsingenjörsutbildning sker mycket av undervisningen i projektform där du ensam eller i grupp under handledning arbetar med olika uppgifter som Landskapsingenjören möter i sin yrkesroll. Detta varvas med bland annat föreläsningar, exkursioner och växtinlärning i fält.

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner och ibland tillsammans med studenter från andra program. Du börjar dina studier med en introduktionskurs som ger dig en inblick i landskapsingenjörsyrket och grundläggande kunskaper om växter. Därefter kommer du under första året att läsa om marken som växtplats, lära dig framställa digitala ritningar och att planera för skötsel av utemiljöer. Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är god!

 

Varmt välkommen till SLU!
Bodil Dahlman, programstudierektor

 

 

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2021 finns följande antal platser lediga på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala:

  • Åk 2: 0 platser
  • Åk 3: 1 plats

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.Fakta

  • Programmet ges på svenska.
  • Det engelska namnet på programmet är Landscape Engineer Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Uppsala

Bodil Dahlman, universitetsadjunkt

Institutionen för stad och land
bodil.dahlman@slu.se, Tel: 018-67 2538

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Boel Sandskär, tel: 040-41 5082, E-post: boel.sandskar@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Marlén Tälleklint, tel: 018-67 2671 E-post: marlen.talleklint@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se