Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Publicerad: 27 maj 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala startade för första gången HT2019.

 

 

 

Välkomstbrev från Programstudierektorn 2024

Grattis till din plats på Landskapsingenjörsprogrammet på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Du har tre spännande, utmanande och roliga år framför dig. Som student står du i centrum för vårt arbete samtidigt som du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt lärande. På vår Landskapsingenjörs-utbildning sker mycket av undervisningen på plats på Campus. I många kurser sker arbetet i projektform där du ensam eller i grupp under handledning arbetar med olika uppgifter som Landskapsingenjören möter i sin yrkesroll. Detta varvas med bland annat föreläsningar, exkursioner och växtinlärning i fält.

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner och ibland tillsammans med studenter från andra program. Du börjar dina studier med en introduktionskurs som ger dig en inblick i landskapsingenjörsyrket och grundläggande kunskaper om växter. Därefter kommer du under första året att läsa om marken som växtplats, lära dig framställa digitala ritningar och att planera för skötsel av utemiljöer. Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är god!

Varmt välkommen till SLU!
Bodil Dahlman, Programstudierektor

 

Resultat från programutvärderingar

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programutvärdering som genomfördes HT19

Programutvärdering som genomfördes HT20

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 finns följande antal platser lediga på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala:

 • Åk 1: 0 platser
 • Åk 2: 4 platser
 • Åk 3: 2 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsåret 23/24

Årskurs 1

Markprojektering

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Markprojektering

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biotoputformning

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Engineer Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Uppsala

Bodil Dahlman, universitetsadjunkt

Institutionen för stad och land
Bodil Dahlman, Tel: 018-67 2538

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson, 040-41 5069, Nicklas Karlsson

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Marlén Tälleklint, 018-67 2671, Marlén Tälleklint

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se