Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Publicerad: 12 januari 2022
Geometri.Linjal. Gran. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala startade för första gången HT2019.

 

 

 

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2022 finns följande antal platser lediga på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala:

  • Åk 1: 0 platser
  • Åk 2: 1 plats
  • Åk 3: 1 plats

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.Fakta

  • Programmet ges på svenska.
  • Det engelska namnet på programmet är Landscape Engineer Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Uppsala

Bodil Dahlman, universitetsadjunkt

Institutionen för stad och land
bodil.dahlman@slu.se, Tel: 018-67 2538

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson tel: 040-41 5069, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Marlén Tälleklint, tel: 018-67 2671 E-post: marlen.talleklint@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se