Ny sökning
BI1455

Biotoputformning

I dagens tätbebyggda städer är det en utmaning att möta samtidens utmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. I den här kursen lär du dig att genom att analysera omgivningen bedöma vilka nyskapade biotoper som skulle leverera mest ekosystemtjänster på en specifik plats genom att till exempel fungera som en grön korridor.

Med hjälp av kunskaper inom ekologi, markvetenskap, markbyggnad och ekoteknik lär du dig att utforma nya vegetationstyper och biotoper och skapa handlingar för att sedan kunna bygga dem. Kursen innehåller ett praktiskt moment där du får bygga en testanläggning för ny biotop.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: BI1455 Anmälningskod: SLU-40137 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%