Ny sökning
LK0449

Projektledning för landskapsingenjörer 1 - ekonomistyrning

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier, projektarbete samt självstudier.

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas kostnadskalkylering samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom markbyggnad och -skötsel.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur Företagsekonomi Övrigt inom samhällskunskap
Kurskod: LK0449 Anmälningskod: SLU-10190 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%