Ny sökning
LK0272

Växtteknik

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap och kännedom om sambandet mellan växter, ståndort, funktion och skötsel. Deltagarna tränas i förmågan att beskriva och analysera befintliga grönytor inom stadens grönstruktur och det tätortsnära landskapet. Med detta menas bland annat en ökad kunskap kring växter och dess användning ur ett systeminriktat perspektiv där rätt växt för rätt situation är i fokus. Med utgångspunkt från detta tränas förmågan att föreslå förbättringar av befintliga planteringar och att implementera dessa kunskaper vid projektering, nyanläggning och skötsel. De miljöer som behandlas i kursen är: bostadsområdet, det offentliga rummet, kyrkogården och växtplatser i anslutning till vägar och andra infrastrukturanläggningar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0272

Läsåret 2023/2024

Växtteknik (LK0272-40057)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Växtteknik (LK0272-40016)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Växtteknik (LK0272-40131)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Växtteknik (LK0272-40033)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Växtteknik (LK0272-40056)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Växtteknik (LK0272-40013)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Växtteknik (LK0272-40087)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Växtteknik (LK0272-40116)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Teknologi
Kurskod: LK0272 Anmälningskod: SLU-40024 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%