Ny sökning
EX1004

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX1004

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30116)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30039)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-40027)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30038)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-20025)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30116)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-40043)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30115)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-20048)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX1004 Anmälningskod: SLU-30166 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%