Ny sökning
LK0426

Träden i staden

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper om träd i urbana miljöer, hur de kan bidra till en hållbar stad och vad som krävs för att nå dit.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0426

Läsåret 2023/2024

Träden i staden (LK0426-20056)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Sjöman, H. och Slagstedt, J. (red.). (2015) Träd i urbana landskap. Studentlitteratur AB, Lund. ISBN 9789144073385

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0426 Anmälningskod: SLU-20103 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%