Ny sökning
LK0358

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap

Som landskapsingenjör arbetar du med att utveckla, konstruera och ta hand om gröna utemiljöer. Utemiljöerna kring arbetsplatser, skolor och bostäder, liksom miljöer avsedda för rekreation och andra utomhusaktiviteter hör till de inslag i vardagen som påverkar oss mest. Därför är det viktigt att funktion, upplevelsevärde, hållbarhet och trygghet är integrerade med varandra, till exempel när nya bostadsområden växer fram.I den här kursen får du genom föreläsningar och möten med yrkesverksamma landskapsingenjörer och studiebesök på några arbetsplatser en bred presentation av yrkesrollen och framtida arbetsmarknad.Om du ska ha ansvar för utvecklingen och skötseln av lummiga grönområden och andra spännande utomhusmiljöer behöver du kunskaper om växter och dess förutsättningar för att växa och frodas. Genom litteraturstudier, demonstrationer och fältvandringar får du kunskap om användningsområden, klimathärdighet och upplevelsevärden för olika växter. I kursen ingår även moment som studieteknik, informationssökning, kommunikation och presentationsteknik.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0358

Läsåret 2023/2024

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10155)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10348)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10118)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10191)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10300)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Växtbiologi
**Författare: **Tom Ericsson
**Kommentar: **Finns att köpa i servicedisken på SLU Ultuna

2) Stadsträdslexikon. Referenslitterur
**Författare: **Sjöman H. Slagstedt J.
**Kommentar: **Denna är Referenslitteratur inget obligatoriskt

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0358 Anmälningskod: SLU-10161 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%