Ny sökning
TN0329

GIS and Geographic Analysis

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av tematiska kartor och tar bl.a. upp kartografi, geodesi, spatial analys, spatial modellering, databashantering, internationella kartbas-standarder och internationell GIS-lagstiftning. Som programvara används exempelvis ArcGIS och/eller MapInfo. Dessutom presenteras metoder för automatisering och utveckling av användaranpassade GIS-moduler.


Undervisningen är problembaserad där geografiska informationssystem och geografisk analys lärs ut inom ramen för gruppvist genomförda projektarbeten. Dessa projekt väljs fritt från adekvata ämnesområden så att de inkluderar övningar inom samtliga delmoment från datafångst till geografisk analys och kartbaserad presentation av projektrapporter.


Kursen innehåller såväl schemalagda aktiviteter som aktiviteter utanför schemalagd tid. De schemalagda aktiviteterna inkluderar föreläsningar, datorlaborationer, handledd övningstid, redovisning, examination och utvärdering, medan självstudier utöver schemalagd tid inkluderar övningsuppgifter, litteraturstudier och projektarbete i grupp. Obligatoriska moment (såsom datorlaborationer och projektredovisning) framgår av schemat.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0329

Läsåret 2023/2024

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20137)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20022)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20045)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20105)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20168)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20022)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20046)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20055)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20088)

2016-10-31 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20140)

2015-10-26 - 2016-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

TN0329 list of recommended literature:

1) **An Introduction to Geographical Information Systems
****Link: **https://www.bokus.com/bok/9780273722595/an-introduction-to-geographical-information-systems/
**Author: **Heywood, Ian
**ISBN: **9780273722595
**Comment: **Lecture textbook. 864 SEK at Bokus.com.

2) Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar
****Link:
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-miljo/geovetenskap/geografisk-informationsbehandling/
**Author: **Lars Harrie (editor)
**ISBN: **9789144088778
**Comment: **Alternative lecture textbook in Swedish. 365 kr på Studentlitteratur.

3) **Getting to know ArcGIS Desktop
****Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589484283/getting-to-know-arcgis/
**Author: **Law M, Collins A
**ISBN: **9781589483828
**Comment: **Optional training literature. 783 SEK på Bokus.

4) **The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships
****Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589482944/esri-guide-to-gis-analysis-volume-1/
**Author: **Mitchell A.
**ISBN: **9781879102064
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 241 kr på Bokus.com.

5) **The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics
****Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589486089/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-2/
**Author: **Andy Mitchell
**ISBN: **2004400242
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 583 kr på Bokus.com.

6) **The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction
****Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589483057/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-3/
**Author: **Mitchell A.
**ISBN: **9781589483057
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 685 kr på Bokus.com.

7) **Cartography - Visualization of Spatial Data
****Link: **https://www.bokus.com/b/9780273722793.html?pt=search_result&search_term=Kraak
**Author: **Kraak M-J, Ormeling F
**ISBN: **9780273722793
**Comment: **Optional inspiration for the finalization of project presentation. 678 SEK at Bokus.com.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknologi Teknik
Kurskod: TN0329 Anmälningskod: SLU-20125 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%