Ny sökning
LK0418

Praktikkurs för landskapsingenjörer

Det här är kursen för dig som vill ha praktik och få erfarenheter från vad som kan bli din framtida yrkesroll.
Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt åtta veckor. Under dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Den sista veckan ägnas åt att analysera, sammanställa och och redovisa erfarenheterna från praktikperioden.
Du ska själv tillfråga och föreslå praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursledningen och ett avtal med praktikplatsen vara undertecknat.
Praktik på sommaren!? Observera att du då söker kursen senast 15/3!

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0418

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-50032)

2024-06-03 - 2024-09-01

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-40052)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-20057)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-10158)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-50003)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-40026)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-30037)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-20024)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0418-10032)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0418 Anmälningskod: SLU-50039 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%