Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 1183 sidor som är taggade med Uppsala:

skarptandad barkborre

Den skarptandade barkborren är upptagen på rödlistan som nära hotad. Nu har denna barkborre för första gången orsakat skador på tallar i södra Sverige. Särskilt den varma och torra sommaren 2018 har

Uthållig mark- och vattenanvändning

Masterprogrammet Uthållig mark- och vattenanvändning har bytt namn och har nu nya förkunskapskrav. Du kan se all information på den nya programsidan Mark, Vatten och Miljö. Arbetet med mark- och

skarptandad barkborre

Den skarptandade barkborren är upptagen på rödlistan som nära hotad. Nu har denna barkborre för första gången orsakat skador på tallar i södra Sverige. Särskilt den varma och torra sommaren 2018 har

Besök SLU Uppsala

Besök SLU Uppsala

li.gessbo@slu.se Välkommen att hälsa på, upplev studiemiljön och få veta mer om våra utbildningar! Anmäl senast den 29 oktober: Gå till anmälan studiebesök SLU i Uppsala bjuder in gymnasieklasser

GreenFlagAward

I fjol blev blev SLU:s campus Ultuna först ut med att få Green Flag Award i Sverige. Nu får SLU utmärkelsen för andra året i rad och visar därmed att de prisbelönta grönområdena fortsätter utvecklas

GreenFlagAward

I fjol blev blev SLU:s campus Ultuna först ut med att få Green Flag Award i Sverige. Nu får SLU utmärkelsen för andra året i rad och visar därmed att de prisbelönta grönområdena fortsätter utvecklas

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Male reproductive health in environmental research fun-vh@slu.se Ellinor Spörndly-Nees försvarar sin avhandling "Male reproductive health in environmental research ". Audhumbla, VHC,

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Metabolic variations in canine overweight fun-vh@slu.se Josefin Söder försvarar sin avhandling "Metabolic variations in canine overweight". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala https://

Framtidens mat

Framtidens mat

catherine.kihlstrom@slu.se - hotad av storföretag eller säkrad av kvinnliga bönder? Läs mer i FB-event Nätverket Makten över maten Ekonomikum Uppsala Detta seminarium görs i samarbete med:

Framtidens mat

Framtidens mat

catherine.kihlstrom@slu.se - hotad av storföretag eller säkrad av kvinnliga bönder? Läs mer i FB-event Nätverket Makten över maten Ekonomikum Uppsala Detta seminarium görs i samarbete med:

CRU symposium: Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update

CRU symposium: Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update

CRU welcomes all interested to the lunch-to-lunch symposium Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update, 18-19 October 2018.  Location: EBC (Evolutionary Biology Centre), Uppsala

Besök SLU Uppsala

Besök SLU Uppsala

li.gessbo@slu.se Välkommen att hälsa på, upplev studiemiljön och få veta mer om våra utbildningar! Anmäl senast den 29 oktober: Gå till anmälan studiebesök SLU i Uppsala bjuder in gymnasieklasser