Politices kandidat - hållbar utveckling

Publicerad: 21 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på Politices kandidat - hållbar utveckling.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på Politices kandidat – hållbar utveckling på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Perspektiv på hållbarhet. På kurssidan hittar du den senaste informationen från kursledarna Brian Kuns och Pia Nilsson inklusive schema och annan kursrelaterad information. Slutgiltigt schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar men redan nu finns utkast tillgängliga.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter.

Förra året började de första studenterna på detta nya program som, liksom introduktionskursen Perspektiv på hållbarhet, är resultatet av ett spännande samarbete mellan olika delar på SLU samt Uppsala universitet. Vi känner oss säkra på att de kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, krävande men också väldigt roliga.

Vi som har arbetat med kursutveckling under flera år för att ta fram detta Pol Kand-program menar att det är nu vi går från att prata om hållbarhet till att arbeta konkret med hållbarhetsfrågor i samhället. Det gör vi genom att kombinera grundläggande kunskaper i nationalekonomi, statskunskap och juridik under de första två åren, följt av fördjupande kurser inom vald inriktning (nationalekonomi eller hållbar utveckling) där du bland annat arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet.. Vi räknar med att våra färdiga studenter kommer att använda sina färdigheter genom att arbeta på myndigheter och företag där de kan väga samman ekonomiska, sociala, miljömässiga, tekniska och andra aspekter på hållbarhet! 

 

Varmt välkommen till SLU!

 

Patrik Oskarsson, programstudierektor
Institutionen för stad och land
patrik.oskarsson@slu.se

Ruben Hoffmann, biträdande programstudierektor
Institutionen för ekonomi
ruben.hoffman@slu.se

 

Inriktningar

Inriktning nationalekonomi

De studenter som väljer nationalekonomisk inriktning ges möjlighet till en grundlig nationalekonomisk utbildning med en profilering mot policy, hållbar utveckling och naturresursförvaltning. Studenterna läser mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi, miljöekonomi och policy. Programmets tvärvetenskapliga inriktning balanseras med kurser inom bland annat hållbar utveckling, statsvetenskap och juridik. Valbara kurser erbjuds år 3 och inkluderar möjlighet till praktik samt kurser ibland annat hållbar utveckling, jordbruksekonomi samt naturresurs- och miljöekonomi. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns.

Inriktning hållbar utveckling

De studenter som väljer inriktningen hållbar utveckling ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom hållbar utveckling som tvärvetenskapligt fält. Inriktningen belyser avvägningar och konflikter som kan uppstå mellan de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Studenterna ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom naturresursförvaltning, konfliktanalys, dialogverktyg och samverkansfrågor, vilket kompletteras med grundläggande kunskaper i nationalekonomi, statsvetenskap, statistik och juridik. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns.

 

 

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema år 1-3

Här hittar du kurserna för hela programmet och dess två inriktningar; nationalekonomi och hållbar utveckling: 

Pol kand ramschema

 

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Statskunskap A

2025-01-20 - 2025-06-08
30,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Mikroekonomi II

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Mikroekonomi III

2025-01-20 - 2025-02-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Political Science – Sustainable Development (BSc).

 

 


Kontaktinformation

Programstudierektor 

Patrik Oskarsson

Institutionen för stad och land

018-67 26 66

 

Biträdande PSR

Ruben Hoffman

Institutionen för ekonomi

018-67 17 37

 

Kontakta en student på programmet:

Elin Janson