Politices kandidat - hållbar utveckling

Publicerad: 21 september 2021
Människor på ett torg, sammanbundna av linjer.

Den här sidan är till för dig som studerar på Politices kandidat - hållbar utveckling.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Inriktningar

Inriktning nationalekonomi

De studenter som väljer nationalekonomisk inriktning ges möjlighet till en grundlig nationalekonomisk utbildning med en profilering mot policy, hållbar utveckling och naturresursförvaltning. Studenterna läser mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi, miljöekonomi och policy. Programmets tvärvetenskapliga inriktning balanseras med kurser inom bland annat hållbar utveckling, statsvetenskap och juridik. Valbara kurser erbjuds år 3 och inkluderar möjlighet till praktik samt kurser ibland annat hållbar utveckling, jordbruksekonomi samt naturresurs- och miljöekonomi. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns.

Inriktning hållbar utveckling

De studenter som väljer inriktningen hållbar utveckling ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom hållbar utveckling som tvärvetenskapligt fält. Inriktningen belyser avvägningar och konflikter som kan uppstå mellan de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Studenterna ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom naturresursförvaltning, konfliktanalys, dialogverktyg och samverkansfrågor, vilket kompletteras med grundläggande kunskaper i nationalekonomi, statsvetenskap, statistik och juridik. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns.

 

 

Ramschema år 1-3

Här hittar du ramschemat för hela programmet och dess två inriktningar; nationalekonomi och hållbar utveckling: 

Ramschema Pol kand inriktningar juni 2021.pdf.

Kurserna och namnen för år 2-3 kan komma att ändras .

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Political Science – Sustainable Development (BSc).


Kontaktinformation

Programstudierektor 

Föräldraledig 2021-10-07--2022-01-31.

Om du vill har frågor om programmet, skriv till psr.polkand@slu.se

 

Patrik Oskarsson

Institutionen för stad och land

018-67 26 66