Ny sökning
NA0182

Mikroekonomi I med matematik

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och övningstillfällen, samt ett obligatoriskt seminarium.


Kursen innehåller följande moment:


Matematik; • Elementär algebra • Linjära och ickelinjära funktioner • Derivator, enkla och partiella derivator med tillämpning på bland annat optimering • Enkla logaritmer och integraler
Mikroekonomi; • Grundläggande konsument- och producentteori • Genomgång av olika marknadsformer som perfekt konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens • Grundläggande välfärdsanalys vid olika typer av marknader, samt analys av välfärdens fördelning vid politisk marknadspåverkan • Marknadsmisslyckanden- varför uppstår marknadsmisslyckanden och hur kan man agera för att komma till rätta med de problem som uppstår? • Spelteori • Risk och individers förhållande till riskhantering • Allmän jämviktsanalys där flera marknader är i jämvikt på lång sikt
Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Mikroekonomi I med matematik!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Du kan inte självregistrera dig på denna kurs. Registreringen görs manuellt av utbildningsadministrationen och baseras på närvarolistan från kursens första tillfälle. Om du har frågor angående dina registreringsmöjligheter eller om du inte har möjlighet att närvara vid kursintroduktionen, vänligen kontakta kursledaren.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför salstentamen stänger 10 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0182

Läsåret 2023/2024

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20180)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20074)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20127)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30197)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30175)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30199)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Microeconomics
**Författare: **Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L.
**Kommentar: **Rekommenderad kursbok för Mikroekonomin Alla upplagor fungerar

2) Matematik och övningar för mikroekonomi
**Författare: **Holm, L. & Salas, S.
**ISBN: **9789144094519
**Kommentar: **Rekommenderad till Mikroekonomin som övningsbok

3) Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
**Författare: **Jonas Månsson
**ISBN: **91-44-00327-7
**Kommentar: **Förslag till matematikdelen

4) Matematisk analys för ekonomer
**Författare: **Sydsaeter, Knut
**Kommentar: **Extraläsning

Kommentar: Mikroekonomi och matematik är i princip likadant överallt. Därför fungerar ett flertal olika böcker. De här är mina rekommendationer, men gamla upplagor av böckerna går utmärkt att använda. /Sarah

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0182 Anmälningskod: SLU-20145 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%