Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 464 sidor som är taggade med Utbildning:

Hög kvalitet på veterinärmedicinsk forskarutbildning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har publicerat resultatet av den första utvärderingen i ett nytt kvalitetssäkringssystem: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU.

Att bli doktorand

Att bli doktorand

SLU utlyser kontinuerligt nya utbildningsplatser för doktorander. Ungefär 100 doktorander antas årligen till forskarutbildningen. Ansök till forskarutbildningen genom att klicka på fliken "Doktorand"

Grundutbildning

Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019 FältForsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

In-depth PhD course in forest regeneration

Fördjupningskurs i skoglig föryngring/In-depth course in forest regeneration PhD course 2019, Asa, Sweden This is a course arranged within the BECFOR research school. The purpose of the course is to

In-depth PhD course in forest regeneration

Fördjupningskurs i skoglig föryngring/In-depth course in forest regeneration PhD course 2019, Asa, Sweden This is a course arranged within the BECFOR research school. The purpose of the course is to

In-depth PhD course in forest regeneration

Fördjupningskurs i skoglig föryngring/In-depth course in forest regeneration PhD course 2019, Asa, Sweden This is a course arranged within the BECFOR research school. The purpose of the course is to

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning inom Skoglig fjärranalys. Exempel på aktuella avhandlingsteman är: Klassning av trädslag med t.ex. multispektral laserskanning eller tidsserier av satellitbilder

Laserskanning

Laserskanning

Vid laserskanning mäts positioner på objekt med hjälp av ljuspulser. Mätkoordinaterna används vidare till att beräkna statistik över skogsområden och ta fram olika skogliga parametrar. Vid flygburen

Om institutionen

Om institutionen

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser tillika

Planering av examensarbete

Planering av examensarbete

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Ytterligare planeringsförslag för examensarbete - exjobbskalender