Agronomprogrammet - husdjur, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 17 juni 2019
agronom-husdjur1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - husdjur och som antagits till programmet 2016 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på agronomprogrammet – husdjur

Vi ser fram mot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2019 börjar med ett gemensamt välkomnande för nya studenter måndagen den 2 september klockan 09:45 i Undervisningshusets Aula i Ultuna (se karta). Därefter sker registrering i sal T i Ulls hus (studentkåren hjälper dig att hitta dit).

Studenter som är antagna till program måste närvara vid registreringen. Ta med giltig legitimation. Har du särskilda skäl för att utebli från registreringen måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09:00 måndagen den 2 september. Om du inte närvarar vid registreringen eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

Under den första terminen kommer du att läsa kurserna Naturvetenskaplig grundkurs – husdjursagronom och Etologi och djurskydd. På kurssidan hittar du bland annat schema, kursmeddelanden och aktuell litteratur. Den första kursen Naturvetenskaplig grundkurs – husdjursagronom ger dig en inblick i studier på universitetet och det intressanta ämnet husdjursvetenskap med fokus på just lantbrukets husdjur, men innehåller även anatomi, matematik och statistik. I den andra kursen Etologi och djurskydd är fokus djurs naturliga beteenden och behov och hur detta är kopplat till djurens välfärd och djurskydd. Kurserna ska ge dig värdefulla verktyg för dina framtida studier och en inblick inom husdjursvetenskap och lantbruksvetenskap här på SLU.

Du hittar all information som du troligtvis behöver som ny SLU-student på webbsidan Ny Student. Där får du också information om välkomstaktiviteter på din studieort och vad som händer på uppropsdagen.

Dina 5 års studier kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också vara väldigt roliga och ge dig goda kunskaper om djur och lantbruk. Alla våra kurser i programmet är heltidsstudier och en studievecka är 40 timmar och ca 50% är schemalagda, övrig tid ansvarar du själv för ditt lärande. Eftersom du har valt att gå ett yrkesprogram så är en del av kursutbudet obligatoriskt. Andelen valbara kurser ökar längre fram i programmet.
De kurser du läser ger dig även möjlighet att ansöka om generell examen (kandidat och en master i Animal Science). Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Du blir väl förberedd för en stabil arbetsmarknad som husdjursagronom.

Redan i början av studierna kommer du att komma i kontakt med olika djurslag. Du bör därför vara utrustad för vistelse i fält och i stallar (stövlar och overall e.dyl.).

Vill du fråga om något är du givetvis välkommen att ringa till oss eller skicka e-post.

Varmt välkommen till SLU och agronomprogrammet - husdjur!

Anna Wistedt, programstudierektor

 

Kontakt

Programstudierektor
Anna Wistedt
Tel: 018-67 28 21

Kursledare första kursen, Naturvetenskaplig grundkurs - husdjursagronom
Sigrid Agenäs
Tel: 018-67 16 33

Studentrepresentation
Husdjursrådet

 

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Fakta

Programmet ges i huvudsak på svenska. Kurser på avancerad nivå kan ges på engelska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture programme - Animal Science.


Kontaktinformation

Programstudierektor Agronom - husdjur

Anna Wistedt, universitetsadjunkt 
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för anatomi och fysiologi
Anna.Wistedt@slu.se, 018-67 28 21

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se