Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 533 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:
SCAWs 10-års jubileum

SCAWs 10-års jubileum

SCAW firar 10 år! Den 8 maj firar SCAW 10 år som nationellt centrum för djurvälfärd. SCAWs vison är att välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för

SCAWs 10-års jubileum

SCAWs 10-års jubileum

SCAW firar 10 år! Den 8 maj firar SCAW 10 år som nationellt centrum för djurvälfärd. SCAWs vison är att välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för

Träff för djurskyddsansvariga vid slakterier

Träff för djurskyddsansvariga vid slakterier

Träff för djurskyddsansvariga vid slakterier josefina.zidar@slu.se Den 23- 24 april hålls 2019 års träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier för fjäderfä samt för nöt, gris och lamm.

Grisproduktion och forskning

Grisproduktion och forskning

Seminarium grisproduktion och forskning -Vad är senaste nytt? josefina.zidar@slu.se Den 22 mars 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och

Kontaktpunkt slakt

Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en så kallad ”nationell kontaktpunkt” som ska fungera som ett oberoende vetenskapligt stöd och ett

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har tre huvuduppgifter inom djurvälfärd och djurskydd. SCAW: arrangerar utbildningar, främjar forskning, och bidrar med expertutlåtanden.

Röbäcksdalens fältforskningsstation

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Yttranden

Här kan du läsa yttranden från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. Yttranden 2018 Yttrande om minkhållning i Sverige Yttrande om hållande av hund och katt Yttrande om djurskydd inom grisuppfödning

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Påverkar kortare sintid kornas hälsa och fertilitet?

Efter kalvning ökar kons mjölkproduktion snabbt vilket påverkar kons energibalans, ämnesomsättning och ibland också hennes förmåga att bli dräktig på nytt. Kort sintid, alltså den period då kon inte

Erling Strandberg

Erling Strandberg

erling Professor i husdjursgenetik Min forskning är för närvarande mest inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende hos hund, avel på mjölkkor samt en del forskning med inriktning mot