Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 902 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Havre som foder för en hållbar mjölkproduktion och en bättre miljö

Variationen i utsläpp av metangas (CH4) från mjölkkor påverkas av både djur- och utfodringsfaktorer. Flera olika strategier för att minska utsläppen av CH4, baserat på olika fodertillskott eller

Abdulai Guinguina

Abdulai Guinguina

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:abdulai.guinguina@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=publication_year&format=cv

Anne-Maj Gustavsson

Anne-Maj Gustavsson

Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder).

Johanna Wallsten

Johanna Wallsten

johanna.wallsten@slu.se Mina forskningsområden inkluderar husdjursvetenskap och växtodling, med fokus på grovfoder till mjölkkor. Majoriteten av min tjänst utgörs dock i dagsläget av administrativa

Filmer

Filmer

Remote sensing for nordic agriculture Remote_sensing_for_nordic_agricultue_film Här visas ett par repotage som varit med i SVTs lokala nyhetssändningar Betessläpp på Röbäcksdalen 2020 Gräsets

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar klöverhalten i vallen, samt

Analyslaboratoriet

NJV:s analyslabb finns på campus och omfattar även ett rum för gas in vitro-analyser. Analyslaboratorium Labbet finns på våning 5 i SLUs hus på campus. På analyslab finns avancerad utrustning för

SITES Röbäcksdalen

SITES Röbäcksdalen

Ekosystemforskning i jordbrukslandskap SITES Röbäcksdalen   SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med

Fältforskning Röbäcksdalen

Fältforskningsstationen (63.8°N, 20.2°E) ligger 2 km söder om Umeå centrum, 3 km från Umeå flygplats och tågstationer och c 5 km från Umeå campus. Försöksstationen är en del av institutionen för

Nytt från NJV

Fakta för alla Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både

Forskning

Den övergripande verksamhetsidén vid NJV är att genomföra forskning för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga produktionsystem som baseras på grovfoder och säkra tillgången på miljövänligt

Om NJV

Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk

Loading…