Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 579 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Om SLUs vetenskapliga råd

Det vetenskapliga rådet ska utgöra en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet har i uppdrag att identifiera, sammanställa och utvärdera vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd.

Pågående projekt

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om pågående projekt och uppdrag på Nationellt centrum för djurvälfärd.

Krisseminarium

Krisseminarium

seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd josefina.zidar@slu.se Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med

SCAW's 10 year anniversary

SCAW's 10 year anniversary

SCAW celebrating 10 years! josefina.zidar@slu.se Welcome to celebrate SCAW's 10 year anniversary! The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, invites you to a seminar to celebrate our 10 year

SCAWs 10 års jubileum 8 maj

Welcome to celebrate SCAW's 10 year anniversary! The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, invites you to a seminar to celebrate our 10 year anniversary. You will learn what SCAW has achieved

Tips när du ska köpa hund

Elina Åsbjer på Nationellt centrum för djurvälfärd ger tips om vad man ska tänka på när man köper hund i SVT nyheter. Följande text är tagen direkt från SVT nyheter: Vad är det viktigaste man ska

Tips när du ska köpa hund

Elina Åsbjer på Nationellt centrum för djurvälfärd ger tips om vad man ska tänka på när man köper hund i SVT nyheter. Följande text är tagen direkt från SVT nyheter: Vad är det viktigaste man ska

NordCAW

NordCAW

NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) är ett nordiskt samarbete för att kommunicera djurvälfärdsfrågor. SCAW är en av initiativtagarna och drivande i projektet.

Om SCAW

Om SCAW

SCAW ska främja forskning, stödja och bedriva fort- och vidareutbildning samt fylla en expertfunktion inom djurvälfärd och djurskydd.

SLUs vetenskapliga råd för djurskydd

SLUs vetenskapliga råd för djurskydd

Det vetenskapliga rådet utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet identifierar, sammanställer och utvärderar vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor, som

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med olika teman men med fokus på djurvälfärd. Vi erbjuder ofta även våra seminarier som webbkurser i efterhand. SCAW fokuserar på kompetensutveckling för