19 nov

Uppsala

Djurskyddskonferens 2024

värphöns

Den 19 november 2024 anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens.

Konferensen hålls både fysiskt i SLU:s lokaler på Ultuna, Uppsala och digitalt. Konferensen kommer handla om aktuella djurskyddsfrågor och ny djurskyddsforskning.


Inbjudan och agenda kommer efter sommaren.

Fakta

Tid: 2024-11-19
Ort: Uppsala

Kontaktinformation

vetenskapligtrad.djurskydd@slu.se