Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

För forskare

Forskare kan behöva stöd i att hitta relevant information i sin roll som forskare vid SLU. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser,som bedöms vara av intresse för en forskare.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskare, på medarbetarwebben.


Det finns 209 sidor som är taggade med För forskare:

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

SLU-fakta

Här finns fakta om SLU som är relevanta i ansökningar om exterfinansiering från olika finansiärer. Fullständigt namn: Sveriges lantbruksuniversitet Postaddress: Box 7070, 750 07 Uppsala Besöksadress:

Konsultation

Kom med frågor om statistiska problem eller svårförståeliga kommentarer om statistik från en granskare! Statistics@SLU erbjuder alla anställda vid SLU fri statistisk konsultation, oberoende av

Medlemmar i SLU:s EU-team

Medlemmar i SLU:s EU-team

SET-medlemmar och adjungerade Ylva Hillbur, Vice rektor internationella relationer Göran Ståhl, Dekan S Torleif Härd, Dekan NJ Lena Ekelund Axelson, Prodekan LTV Dirk-Jan De Koning, Dekan V Marnie

Delad medfinansiering

Delad medfinansiering

Delad medfinansiering har fr.o.m. 2019-06-25 ersatts av central och tredelad medfinansiering (länk nedan). Texten om delad medfinansiering nedan kommer att ligga kvar här under den tid det finns

Projektkalkyl

Projektkalkyl

SLU:s projektkalkyl ska användas för budgetering i alla ansökningar och kontrakt om externfinansiering. Kalkylen ger kvalitetssäkrade förutsättningar för att kalkylera projektets fulla kostnad,

Riktlinjer för externfinansiering

Riktlinjer för externfinansiering

Syftet med dessa riktlinjer är att undvika ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt. Riktlinjerna beslutades av rektor 2015-05-25. De gäller bidragsansökningar och uppdragsanbud

Formas ansökningsdiskussion

Formas ansökningsdiskussion

Förbättra din ansökan till Formas genom att diskutera den i grupp om 3-5 personer under handledning av person med ansökningserfarenhet. Inför Formas öppna utlysning arrangerar Externfinansiering/

Formas

Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Typ av finansiär: Svenskt forskningsråd - myndighet Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev Formas bidrar till att

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019

Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. Syftet med dagen är att ge en inblick i fakultetens olika verksamheter och träffas för gemensamma diskussioner

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas

Loading…