Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 381 sidor som är taggade med Zoologi:
Utbildning

Utbildning

På Institutionen för vilt, fisk och miljö ger vi masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife . Vi har också fristående kurser på både avancerad- och grundnivå. Det finns också

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Miljöanalys

Miljöanalys

Genom vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet, men även av andra naturtyper. Vår styrka är kombi­nationen av forskning

Tjänstehundars välfärd

Tjänstehundar, som till exempel polishundar, tillbringar en stor del av sin tid i bilen. I egenskap av oberoende expertis fick SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, i uppdrag av Polisen

Utveckling av metoder för att uppskatta relationen mellan hund och människa

Intresset för hur hundar och människor knyter an till varandra har ökat under de senaste åren. Det har utförts en del studier som har kunnat visa på hur delar av hur relationen ser ut, men än är vår

Stress hos katt

Hur påverkar grupphållning av katt uppkomst av stress, och hur påverkar stress kattens beteende, fysiologi och sjukdomsfrekvens? Detta undersöktes i doktorandprojektet Stress hos katt - ett projekt

Relationen mellan katt och ägare

Relationen mellan katt och ägare

Relationen mellan två individer är svår att mäta, den är komplex och styrs av känslomässiga, sociala och kognitiva faktorer. Man har kommit en bit på vägen när det gäller relationen mellan hund och

Perinatal dödlighet hos laboratoriemöss

Perinatal dödlighet hos laboratoriemöss

Definitionen av perinatal dödlighet är att ungar dör inom den första veckan efter födseln, och de flesta dödsfall sker under de första dagarna. Ungdödlighet (ofta beskriven som att honor

Omvårdnadsbeteende och dess effekt på känslomässig anknytning hos hund

Vi vill undersöka hur hundens relation till människor ser ut, beroende på hur dessa människor interagerar med hunden under en kortare period. Beteendestudier innan och efter interaktionsperioden

När helheten går förlorad

Djur lider när de är i ett negativt känslomässigt tillstånd. Emellertid är det svårt att mäta känslor hos djur på grund av att den subjektiva dimensionen av den känslomässiga erfarenheten är

Mitt liv med hund

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Kattens vattenintag

Kattens vattenintag

Hej! Vad kul att du vill vara med i vår studie kring katter och vattenintag! För att kunna ta reda på hur mycket en katt dricker kan det bara finnas 1 katt i hushållet och inga andra djur i hemmet

Loading…