Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 195 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Vårt uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. I regeringens budgetproposition 2018 fick SLU uppdraget att bilda SCAW:

Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

Trots att Sverige ofta framställs som föregångsland inom djurvälfärd saknas regelverk för hur odlad fisk ska slaktas – och den koldioxidmetod som används mest i Sverige idag fungerar inte bra. Här

Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

Trots att Sverige ofta framställs som föregångsland inom djurvälfärd saknas regelverk för hur odlad fisk ska slaktas – och den koldioxidmetod som används mest i Sverige idag fungerar inte bra. Här

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Adriaan De Jong

Adriaan De Jong

Adriaan "Adjan" de Jong bo-soren.wiklund@slu.se My research focuses on migratory birds of boreal landscapes. Focal species are Bean Goose Anser fabalis, Eurasian Curlew Numenius arquata and Rustic

Europeiska djurskyddsråd möts i Uppsala med SLU/SCAW som värd

Europeiska djurskyddsråd möts i Uppsala med SLU/SCAW som värd

I dagarna möts europeiska djurskyddsråd för att diskutera djurskydds- och djurvälfärdsfrågor i Europa. Mötet hålls i Uppsala, med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid SLU samt

Europeiska djurskyddsråd möts i Uppsala med SLU/SCAW som värd

Europeiska djurskyddsråd möts i Uppsala med SLU/SCAW som värd

I dagarna möts europeiska djurskyddsråd för att diskutera djurskydds- och djurvälfärdsfrågor i Europa. Mötet hålls i Uppsala, med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid SLU samt

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Djurvälfärdsamarbete

Vid det senaste mötet med generalförsamlingen i Paris för OIE, världsorganisationen för djurhälsa, antogs Sveriges och Italiens ansökan om att få bilda ett gemensamt OIE-samverkande centrum för

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Djurvälfärdsamarbete

Vid det senaste mötet med generalförsamlingen i Paris för OIE, världsorganisationen för djurhälsa, antogs Sveriges och Italiens ansökan om att få bilda ett gemensamt OIE-samverkande centrum för

Krisseminarium 4 juni 2019

Seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med fokus på naturkatastrofer

Loading…