Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Publicerad: 17 juni 2019
djursjukskotare1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på djursjukskötarprogrammet

Vi ser fram mot att möta dig som student här på SLU i höst!

Höstterminen 2019 börjar med ett gemensamt välkomnande för nya studenter måndagen den 2 september klockan 09:45 i Undervisningshusets Aula i Ultuna (se karta). Därefter sker registrering på Loftet (studentkåren hjälper dig att hitta dit).

Studenter som är antagna till program måste närvara vid registreringen. Ta med giltig legitimation. Har du särskilda skäl för att utebli från registreringen måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09:00 måndagen den 2 september. Om du inte närvarar vid registreringen eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

All information som du behöver som ny student hittar du på sidan Ny student. Där får du också information om välkomstaktiviteter som anordnas av studentkåren.

De kommande tre åren kommer att vara spännande, roliga och utmanande för dig som djursjukskötarstudent. Studierna kommer dock att kräva ett stort eget engagemang och som student har du ett personligt ansvar för dina studier och dina studieresultat. Vi som arbetar på programmet kommer att hjälpa och stötta dig genom de tre åren. Genom att läsa spännande och lärorika kurser vid olika institutioner, kommer du att få kunskap och förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård. Målet med utbildningen är att ge dig behörighet till vidare studier och för att kunna ansöka om legitimation till djursjukskötare. Arbetsmarknaden för legitimerade djursjukskötare är mycket bra.

Vid flertalet praktiska övningar och demonstrationer handskas man med såväl döda som levande djur. Vid övningarna används skyddskläder som tillhandahålls av SLU. Kläderna tvättas i SLUs tvättstuga av studenterna själva. På övningar/praktik ska skor med stålhätta användas, skorna används bara i SLU:s lokaler och på praktikplatserna. Studenterna ansvarar själva för inköp av skorna som kommer att behövas redan från terminsstart. Skorna ska vara lätta att rengöra (ex. Jodhpurs), de behöver inte vara nya, men ordentligt rengjorda innan de används i SLUs lokaler. På campus finns omklädningsrum med klädskåp. Alla studenter får låna ett eget skåp under hela utbildningen. Ta med hänglås till skåpet redan till kursstart.

Förberedelser inför programstart

Vi rekommenderar att du innan programstart förbereder dig på några moment, allt för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt.

 • Träna på att hantera de sällskapsdjur som du inte är van vid, tex att leda en häst och att hantera hund och katt

Det är också bra att repetera biologi/kemi samt specifika begrepp och ord enligt nedan:

 • Ph-värde
 • Osmos
 • Enzym: vad det är
 • Förstå Syra-bas-balans
 • Förstå matsmältning (saltsyra i magsäcken mm)
 • Protein
 • Aminosyra
 • DNA
 • Mitokondrier
 • Organeller
 • Cellreceptorer
 • Transkription/translation

Avslutningsvis - varmt välkommen till SLU och djursjukskötarprogrammet!

Sanna Truelsen Lindåse, programstudierektor

 

Schema

Scheman för första kursen hittar du på kurshemsidan för Djuromvårdnadens grunder, 7,5 hp

 

Kontakt

Programstudierektor
psr-dss@slu.se

Ordförande i studentkåren, Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
Anne-Cathrine Jensen

Ansvarig utbildningsfrågor VMF
Mika Berglund

 

 

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Veterinary Nursing programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Djursjukskötare

Institutionen för kliniska vetenskaper/ avdelningen för djuromvårdnad
psr-dss@slu.se

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se