Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Publicerad: 06 november 2018
djursjukskotare1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Veterinary Nursing programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Djursjukskötare

Johanna Penell, universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper/ avdelningen för djuromvårdnad
Johanna.Penell@slu.se, 018- 67 34 13, 073-085 80 31

Bitr programstudierektor Djursjukskötare

Todd Johansson, universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper/ Avdelningen för djuromvårdnad
Todd.Johansson@slu.se 018-67 18 41

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se