Ny sökning
DO0136

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2

Ämnesmässigt innehåll:

Kursen omfattar patologi, patofysiologi, kliniska sjukdomstecken, klinisk kemisk och annan diagnostik samt översiktlig behandling och särskilda omvårdnadsbehov vid sjukdomar i endokrina organ, muskuloskeletala apparaten samt digestionsorganen inklusive exokrina körtlar och tänder. Vidare omfattar kursen granskning och utformning av omvårdnadsplaner för djur med sjukdomar i ett eller flera av kroppens ingående organsystem. I kursen ingår vanliga sjukdomstillstånd och grundläggande omvårdnadsbehov hos exotiska sällskapsdjur och geriatriska patienter samt tumörlära. Utfodring av djur med olika sjukdomstillstånd och djur under rehabilitering ingår i kursen. Vidare omfattar kursen klinisk kemi samt bilddiagnostik med fokus på röntgen. I kursen tränas även kommunikativa färdigheter.


Genomförande:

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom, föreläsningar, seminarier och övningar.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Kritiskt tänkande, problemlösning, samarbete, muntlig kommunikation.


Följande moment är obligatoriska:

Vissa seminarier och övningar.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0136 Anmälningskod: SLU-10265 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%