Ny sökning
DO0141

Djuromvårdnad vid anestesi, akut- och intensivvård

Ämnesmässigt innehåll:

I kursen beskrivs olika omvårdnadsbehov, behandlingar samt strategier inom anestesi, akut-och intensivvård för riskgrupper, t ex juvenila, neonatala och geriatriska patienter. Fokus på kursen är på hästar, hundar och katter och i viss mån försöksdjur och exotiska sällskapsdjur.


Studenterna undervisas även i etik, förgiftningar, fördjupade anestesifall och 3 R. Studenterna tränas i att upprätthålla omvårdnadsplaner, hjärt- och lungräddning, iläggande av nossvalgssond, hantering och skötsel av ventilator och annan medicinteknisk utrustning samt handhavande av blodgaser.


I kursen förekommer undervisning på organ, attrapper och/eller levande djur. Studenten tränas även i professionellt utvecklande moment.


*Genomförande: *

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: Föreläsningar, seminarier, övningar, simuleringar och demonstrationer


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Etik, kritiskt tänkande, vetenskapliga metoder, skriftlig och muntlig kommunikation, gruppdynamik, informationskompetens.


Följande moment är obligatoriska:

Vissa seminarier och övningar samt moment i professionell utveckling.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom momentet professionell utveckling.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0141 Anmälningskod: SLU-20155 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%