Hoppa till huvudinnehåll
Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1530 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Temamöten om SLU:s framtid på Ultuna

Temamöten om SLU:s framtid på Ultuna

Inbjudan till tre temamöten om SLU:s framtid mw-red@slu.se Med början den 12 oktober bjuder SLU och Akademiska Hus in till tre temamöten om hur SLU:s framtid på Ultuna kan se ut. De tre mötena är

Ekonomiska effekter - förbättrad djurvälfärd slakt

Djurvälfärd vid slakt har fått ökad uppmärksamhet i Sverige det senaste året och är en angelägen fråga för såväl konsumenter, allmänhet och slakteriföretag. Dålig djurvälfärd vid slakt har en negativ

Temamöten om SLU:s framtid på Ultuna

Temamöten om SLU:s framtid på Ultuna

Inbjudan till tre temamöten om SLU:s framtid mw-red@slu.se Med början den 12 oktober bjuder SLU och Akademiska Hus in till tre temamöten om hur SLU:s framtid på Ultuna kan se ut. De tre mötena är

Mjölkveckan

Mjölkveckan

Mjölkveckan 2021: Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till mjölkveckan, en vecka med föreläsningar och diskussioner om

Miljö- och värdspecifika faktorers påverkan på tarmens mikroflora och lipidmetabolism hos laxfiskar

Målet är att förbättra vår förståelse för miljöpåverkan och värddjursfaktorers inflytande på tarmmikrobiota och fettmetabolism hos lax. Klimatförändringar, föroreningar och växande efterfrågan på

SLU koordinerar EU:s uppdrag för omställning till en hållbar livsmedelsproduktion

SLU koordinerar EU:s uppdrag för omställning till en hållbar livsmedelsproduktion

Globalt orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av alla växthusgaser. I Europa kommer nästan 70% av alla EU:s utsläpp av växthusgaser inom jordbruket från boskapsbaserat jordbruk. EU har som mål att

I blickfånget Elin Kamara Jakobsson

Presentation Elin Kamara Jakobsson är administrativ chef för institutionen sedan januari 2021. Hennes mål är att förenkla administrationen så mycket som möjligt, det ska vara lätt att göra rätt. Det

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Ways Forward for Land Use futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte rapport

Antrozoologi-nätverk ordnar seminarium

Vid SLU har det skapats ett nytt antrozoologi-nätverk, där man ska ta upp olika frågor som rör människa-djur-interaktioner. Den 25 september anordnar nätverket sitt första seminarium, där bl.a. kor

Förläng vallens skördefönster genom att höja stubben

Går det att kompensera kvalitetsförsämringen vid försenad vallskörd genom en kraftigt höjd stubb och hur påverkas i så fall den totala årsskörden och kvaliteten av det? Vallfoder för högproducerande

Anthrozoology Network Research Seminar

Welcome to the first Anthrozoology Network Research Seminar at SLU 25th of September 2021. The aim of the seminar is to increase knowledge and awareness about human and animal interactions. The

Antrozoologi-nätverk ordnar seminarium

Vid SLU har det skapats ett nytt antrozoologi-nätverk, där man ska ta upp olika frågor som rör människa-djur-interaktioner. Den 25 september anordnar nätverket sitt första seminarium, där bl.a. kor

Loading…