Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 40 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Agronomprogrammet - husdjur, för antagna fr.o.m. 2016

Den här sidan är till för dig som studerar på Agronomprogrammet - husdjur och som antagits till programmet 2016 eller senare. Antogs du till programmet före 2016, vänligen kontakta

Djur och hållbarhet (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Djur och hållbarhet (kandidat). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Agronom djur

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agronom djur. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Veterinärprogrammet 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2022 eller tidigare. Antogs du till programmet före 2017, vänligen kontakta utbildningshandläggare

Hippologprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Hippologprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

Nytt stipendium instiftat för parasitologiskt examensarbete

Vidilab/kollamasken, veterinärmedicinskt laboratorium i Enköping har instiftat ett stipendium till Olle Nilssons minne. Olle (även kallad Mask-Olle) var en förgrundsgestalt inom veterinärmedicinsk

Nät 2.0 1

I projektet arbetas det nu för fullt med installationer och konfigurationer i datahallar. Montering av nya accesspunkter i Ulls Hus påbörjas i november. I övriga hus, både i Uppsala och resten av

Veterinärprogrammet 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2023 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Etologi och djurskydd (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Etologi och djurskydd och som antagits till programmet 2021 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Djursjukskötarprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Djursjukskötarprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument

Hippolog - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på hippolog - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på

Etologi och djurskydd - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2020

Den här sidan är till för dig som studerar på Etologi och djurskydd och som antagits till programmet 2020 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och

Loading…