Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1304 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Information ang ny behovsanmälan till Vetenskapsrådet

Information ang ny behovsanmälan till Vetenskapsrådet

Information angående ny behovsanmälan till Vetenskapsrådet swecclim@slu.se Information om beslutet att att meddela Vetenskapsrådet (VR) intresse för en ny ansökningsprocess (en sk behovsanmälan).

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

Notiser från VH:s fakultetsnämnds möte den 25 september 2019

Notiser från VH:s fakultetsnämnds möte den 25 september 2019

Översyn av centrumbildningar Inom SLUs arbete med resursöversyn av universitetsadministration gällande Råd- och nämndarbeten har vi på fakulteten gått igenom befintliga centrumbildningar, kommittéer

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

Värt att veta på Ultuna

Här presenteras höstens program i föreläsningsserien Värt att veta. Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa

I blickfånget, Nina

Nina Känsälä började som forskarstudent på halvtid i januari 2019, med Anna Jansson som handledare. Temat för forskningen är hållbar hästvälfärd ur ett ridsportperspektiv. Innan Nina började som

Fem ton grön fisk i disk

Ett projekt om framtidens miljövänliga fiskfoder som bygger på kretslopp. Axfoundation tillsammans med SLU leder en 25 miljoners satsning, finansierad av näringen, kommuner, forskningsrådet Vinnova

Aquafresh

SLU och Örebro universitet/Grythyttan, utvecklar nu gemensamt metodik för att bättre förstå hur man kan förbättra själva odlingen av fisk, inte bara för mer miljövänlig produktion med hög djurvälfärd

HUV Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Projektet undersöker de biologiska förutsättningarna för att vid slåtter dela upp vallmaterial i två höjdfraktioner till två olika näringsmässiga kvaliteter. Slåttervallar för mjölkkor skördas ett

SwACCS

SwACCS

Introduktion till SwACCS, ett nytt konsortium för samverkan inom kemikalier, hälsa och miljö simon.hallstan@slu.se Vi bjuder in alla på SLU som är engagerade i forskning och undervisning om olika

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses SLU Future Animals, Nature and Health in collaboration with Department of Clinical Sciences at SLU, proudly presents a seminar: ~

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses:

Seminar on Streptococcus equi subspecies equi infection in horses SLU Future Animals, Nature and Health in collaboration with Department of Clinical Sciences at SLU, proudly presents a seminar: ~

Loading…