Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1155 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
VH-faculty novel research presentations - Start seminar

VH-faculty novel research presentations - Start seminar

VH-faculty novel research presentations - Start seminar susanne.pettersson@slu.se Todd Johansson will present: ”How clean is clean? - Bacterial contamination in a veterinary hospital.” Graduate

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation: Characterization, quantification and removal of potential pathogens from stallion semen fun-vh@slu.se Ziyad Al-Kass försvarar sin avhandling "Characterization, quantification and

Disputation-Huu Yen Nhi Nguyen

Disputation-Huu Yen Nhi Nguyen

Disputation: Brewer’s yeast as a protein source in the diet of tilapia and freshwater prawns reared in a clear water or biofloc environment fun-vh@slu.se Huu Yen Nhi Nguyen försvarar sin avhandling

Donation till forskning på kattsjukdomar

Maj Johnson har testamenterat sin kvarlåtenskap till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, som har fått en donation på ca 5,3 miljoner kronor till forskning i katters sjukdomar,

Donation till forskning på kattsjukdomar

Maj Johnson har testamenterat sin kvarlåtenskap till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, som har fått en donation på ca 5,3 miljoner kronor till forskning i katters sjukdomar,

Fortbildningsdag om ”Framtidens marknad”

Fortbildningsdag om ”Framtidens marknad”

Både 2017 och 2018 anordnades mycket uppskattade fortbildningsdagar om ekonomi på VH-fakulteten. Vi anordnar även i år en fortbildningsdag i ekonomi så boka den 3 juni i din kalender. Mer information

Förlängning av prefektuppdrag klart

Dekanen har beslutat att förlänga prefektuppdragen för sittande prefekter på institutionerna AFB, HUV, Hgen och BVF. Välkomna till en ny treårsperiod som prefekter på respektive institution! Fyra av

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Ny Resurs ute

SLU:s egen personaltidning Resurs har kommit ut med ett nytt nummer. Du har den i din mejl. Här är adressen https://resurs.slu.se/ så du kan klicka dig direkt till viktigheterna om du vill. Nyheterna

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar köverhalten i vallen, samt

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

gunnar.carlsson@slu.se Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt. Flera medarbetare från SLU deltar Vår livsmedelskedja är i ständig