Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 39 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Animal Science - Master's programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Agronom djur

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agronom djur. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Veterinärprogrammet 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2022 eller tidigare. Antogs du till programmet före 2017, vänligen kontakta utbildningshandläggare

Veterinärprogrammet 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2023 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Hippologprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Hippologprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

Etologi och djurskydd

Den här sidan är till för dig som studerar på Etologi och djurskydd och som antagits till programmet 2021 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Djursjukskötarprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Djursjukskötarprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument

Djur och hållbarhet (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Djur och hållbarhet (kandidat). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Agronomprogrammet - husdjur, för antagna fr.o.m. 2016

Den här sidan är till för dig som studerar på Agronomprogrammet - husdjur och som antagits till programmet 2016 eller senare. Antogs du till programmet före 2016, vänligen kontakta

bike service pa Campus Ultuna!

Behöver din cykel lite extra omsorg efter vintern? Nu öppnar en mobil cykelservice för studenter och anställda på Campus Ultuna så att du enkelt kan få hjälp med cykeln medan du är på jobbet eller

Kosläpp 2024

Kosläpp på Lövsta joanna.hagstroms@slu.se Varmt välkommen till årets kosläpp på Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala. I samarbete med Arla bjuder SLU in allmänheten till en trivsam dag när

Nytt om Nät 2.0

Nu rör det sig framåt inom två huvudområden: Planering & montering samt Teknisk implementation i projektet Nät 2.0 . För er som är nyfikna på vad som händer för Nät 2.0-projektet så kommer här lite

Loading…