Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1463 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning för norra Sverige, RJN, startade 1996 och förlängs nu i ännu ett nytt avtal 2021–2023. I forsknings- och utvecklingsprogrammet samarbetar SLU och näringslivspartners för

Grisforskning med praktisk tillämpning och nytta

Grisforskning med praktisk tillämpning och nytta

andrus.kangro@slu.se Välkommen till ett spännande seminarium om grisforskning då, nu och i framtiden och dess betydelse vid BT (fd, LBT) i Alnarp. Anledningen till detta är att en långvarig gärning

Grisforskning med praktisk tillämpning och nytta

Grisforskning med praktisk tillämpning och nytta

andrus.kangro@slu.se Välkommen till ett spännande seminarium om grisforskning då, nu och i framtiden och dess betydelse vid BT (fd, LBT) i Alnarp. Anledningen till detta är att en långvarig gärning

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Nätverk

Nätverk

Vi har ett stort akademiskt nätverk med samarbetspartners i USA, Holland, England, Schweiz, Tyskland, Norge, Island, Australien och Colombia. Förutom det internationella akademiska nätverket har vi

Disputation-Karolina Brunius Enlund

Disputation-Karolina Brunius Enlund

Disputation: Dental care in dogs - A survey of Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses fun-vh@slu.se Karolina Brunius Enlund försvarar sin avhandling "Dental care in dogs - A survey

Aquafresh

SLU och Örebro universitet/Grythyttan, utvecklar nu gemensamt metodik för att bättre förstå hur man kan förbättra själva odlingen av fisk, inte bara för mer miljövänlig produktion med hög djurvälfärd

Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning för norra Sverige, RJN, startade 1996 och förlängs nu i ännu ett nytt avtal 2021–2023. I forsknings- och utvecklingsprogrammet samarbetar SLU och näringslivspartners för

Fem ton grön fisk i disk

Ett projekt om framtidens miljövänliga fiskfoder som bygger på kretslopp. Axfoundation tillsammans med SLU leder en 25 miljoners satsning, finansierad av näringen, kommuner, forskningsrådet Vinnova

Disputation-Emelie Pettersson

Disputation-Emelie Pettersson

Disputation: Gastrointestinal parasites in pigs - prevalence, risk factors and control fun-vh@slu.se Emelie Pettersson försvarar sin avhandling "Gastrointestinal parasites in pigs - prevalence,

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Vad händer nu? Den 6 maj hölls

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Loading…