Ny sökning
DO0127

Vårdhygien

Syftet med kursen är att ge studenten kvalificerad kunskap i vårdhygieniska rutiner.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0127

Läsåret 2023/2024

Vårdhygien (DO0127-10040)

2023-08-28 - 2023-09-27

Läsåret 2022/2023

Vårdhygien (DO0127-10215)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Vårdhygien (DO0127-10083)

2021-08-30 - 2021-09-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursen har ingen obligatorisk litteratur men följande böcker kan vara användbara:

Caveney, L., Jones, B. & Ellis, K. (2012). Veterinary Infection Prevention and Control. Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN: 9780813815343.

Ericson, E., Ericson, T. & Kan, B. (red) (2018). *Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, vårdhygien. *Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106660.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0127 Anmälningskod: SLU-10093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%