Hoppa till huvudinnehåll

Program

Ett program är en serie kurser, obligatoriska eller valbara, som leder till en examen. Program omfattar ofta flera terminer och årskurser. På SLU har finns både program på grund- och avancerad nivå inom en mängd ämnen.


Det finns 51 sidor som är taggade med Program:

Branschdag trädgård SLU 2023

Branschdag trädgård SLU 2023 Alnarp utb-webb@slu.se Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande trädgårdsingenjörer, masterstudenter och hortonomer bjuder in företag

Veterinärprogrammet-2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2023 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Veterinärprogrammet-2017

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2022 eller tidigare. Antogs du till programmet före 2017, vänligen kontakta utbildningshandläggare

Trädgårdsingenjörsprogrammet - design

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjörsprogrammet - design. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Livsmedelprogrammet (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Livsmedelsprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

Lantmästarprogrammet, för antagna fr.o.m. ht 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästarprogrammet (antagna fr.o.m. höstterminen 2021). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema,

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Hortonom

Den här sidan är till för dig som studerar på hortonomprogrammet. Från och med läsåret 2018/19 är hortonomutbildningen omstrukturerad till kandidat- och masterprogram. Ändringen påverkar inte dig som

Loading…