Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Program

Ett program är en serie kurser, obligatoriska eller valbara, som leder till en examen. Program omfattar ofta flera terminer och årskurser. På SLU har finns både program på grund- och avancerad nivå inom en mängd ämnen.


Det finns 46 sidor som är taggade med Program:
civing-miljovattentek1.png

Environmental Communication and Management - Master's programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Gå till programsidan på engelska. Antagning ...

ekonomi1.png

Environmental Economics and Management - Master's programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Environmental Economics and Management. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Välkomstbrev ...

agronom-ekonomi1.png

Agricultural Economics and Management - Master´s Programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Välkomstbrev ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, för antagna fr.o.m. 2017

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som ...

tradgardsingenjor-odling1.png

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan riktar sig till dig som studerar på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. ...

agronom-markvaxt1.png

Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna fr.o.m. 2016

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt 300 hp höstterminen 2016 eller senare. Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp. Här hittar du ramschema och ...

agronom-markvaxt1.png

Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna t.o.m. 2015

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt höstterminen 2015 eller tidigare. Här hittar du ramscheman, utbildningsplan inklusive examenskrav samt regler kring självständigt arbete för agronomprogrammet - mark/växt ...

tradgardsingenjor-design1.png

Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. ...

landskapsingenjor1.png

Landskapsingenjörsprogrammet

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att ...

hortonom1.png

Hortonomprogrammet

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på hortonomprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på ...

veterinar1.png

Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2017

Illustratör: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2017 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ...

agronom-husdjur1.png

Animal Science - Master's programme

Illustratör: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4