Trädgårdsingenjörsprogrammet - design

Publicerad: 17 april 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjörsprogrammet - design.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

 

 

 

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsåret 23/24

Årskurs 0

Årskurs 1

Trädgårdshistoria

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtskydd, grundkurs

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Hälsoträdgårdar

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtkomposition

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Trädgårdshistoria

2025-03-25 - 2025-05-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtskydd, grundkurs

2024-09-02 - 2024-10-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Hälsoträdgårdar

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtkomposition

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska
 • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management Programme - Garden Design (BSc)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor trädgårdsingenjör - design:

Stefan Sundblad, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
stefan.sundblad@slu.se, 040-41 50 00 (vx)

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson tel: 040-41 5069, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374, anna.sjostrand@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se