Trädgårdsingenjörsprogrammet - design, för antagna fr.o.m. 2021

Publicerad: 30 juni 2021
Kratta. Solros. Staket. Kugghjul. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjörsprogrammet - design.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

 

 

 

Välkomstbrev 2021

Grattis till din plats på Trädgårdsingenjörsprogrammet - design vid SLU i Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2021 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 30 augusti

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Botanik och växtkännedom. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Varmt välkommen till SLU!

Karin Svensson, programstudierektor

Fakta

  • Programmet ges på svenska
  • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management Programme - Garden Design (BSc)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor trädgårdsingenjör - design:

Karin Svensson, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
karin.svensson@slu.se, 040-41 5440

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374, anna.sjostrand@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se