Ny sökning
LK0375

Utökad växt- och ståndortskännedom

För att med framgång kunna använda och gestalta med växter måste man känna växterna väl. Det gäller inte bara namn, släktförhållanden och utseende, utan också hur de växer naturligt och vilken utveckling och karaktär de får i olika anlagda miljöer beroende på klimat, marksubstrat, ljusförhållanden, konkurrens m.m. Kursen syftar till att ge en utökad växt- och ståndortskännedom för privat såväl som offentlig miljö.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0375

Läsåret 2023/2024

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10228)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10002)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10159)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10101)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0375 Anmälningskod: SLU-10045 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%