Ny sökning
TN0368

Material – konstruktion och projektering

Målet med kursen är att förstå, analysera och värdera olika byggnadsmaterials estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar ur ett användarperspektiv. Kursen genomförs med olika materialteman, där natursten, betong, trä och metall behandlas mer ingående. I kursen studeras hur materialen tillverkas och bearbetas. Vidare studeras varje materials konstruktionsegenskaper, miljöpåverkan och underhållsbehov.Kursen innehåller även en fördjupning i CAD-användning och ger i en avslutande projektdel färdighetsträning i att arbeta med CAD.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Landskapsarkitektur
Kurskod: TN0368 Anmälningskod: SLU-30030 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%