Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Publicerad: 05 juli 2019
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Den här sidan är till för dig som studerar  på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

Välkomstbrev 2019

Grattis till din plats på landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2019 börjar med välkomsthälsning och upprop måndagen 2 september klockan 9:00 i Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, Alnarp (här finns info om hur du hittar till och i Alnarp).

Du börjar dina studier med kursen Möte med landskap 1. Därefter följer kurserna Möte med landskap 2 och under vårterminen Studio 1 och Biologiska system i landskapet. Sök fram din kurs med hjälp av den här sökfunktionen för att se mer information, schema och litteratur etc.

Under dina fem år på utbildningen kommer dina föreställningar om vad landskapsarkitektur är, och kan vara, att utvecklas. Utbildningen består av både ämnesinriktade och projektinriktade kurser och du kommer under utbildningen att träffa landskapsarkitekter från olika typer av verksamheter, som konsulter, tjänstemän och forskare, vilka är med som föreläsare, lärare och handledare i kurserna. De första tre åren, på grundnivå, utgörs av obligatoriska kurser och de två sista åren utgörs av valbara kurser på avancerad nivå. Den första terminen kommer du att läsa kurser med tyngdpunkt i basämnen som växtkännedom, trädgårdshistoria och formlära. Från starten och allteftersom utbildningen fortskrider får du också tillägna dig landskapsarkitektens yrkesmetoder – metoder som du med tider kommer att känna dig trygg med.

Du hittar all information som du troligtvis behöver som ny student på SLU, på sidan Ny student.

När du kommer till Alnarp kommer du att få räkna med inköp av litteratur och konstnärsmaterial (pennor, block, skisspapper m.m.) du behöver inför terminen. I november kommer du att erbjudas en 4 dagars studieresa inom kursen Möte med landskap 2, till självkostnadspris.

Varmt välkommen till SLU och landskapsarkitektprogrammet på Alnarp!

Mads Farsø, programstudierektor, landskapsarkitekt mdl ph.d.

Psr_larkA@slu.se

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Om du har läst hela åk 1-3 på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna kan du ansöka till senare del i Alnarp. Tidigare i programmet fungerar det tyvärr inte, då programmen är olika uppbyggda.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet Alnarp:

  • Åk 2: 1 plats
  • Åk 3: 3 platser
  • Åk 4: 10 platser
  • Åk 5: 9 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Aktuellt

Fliken kommer att uppdateras ht 2019.

Tillgodoräknande

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor, och som du vill inkludera i din examen, ska dessa först tillgodoräknas. Förfarandet är lite olika för yrkesexamen respektive generell examen. Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Mer info samt blanketter till ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan. I den fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa och som du vill ha med i din examen. I den individuella studieplanen ska anges totalt antal poäng för kurserna och vilka poäng som är färdighetstränande.

Landskapsarkitektur – inspiration till praktik och jobbsökning

Fakta
  • Programmet ges på svenska på grundnivå och i huvudsak på engelska på avancerad nivå.
  • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme, Alnarp.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsarkitekt Alnarp

Mads Farsö, bitr. universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
PSR_larkA@slu.se, 040-41 5419

Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid. 

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om tillgodoräknanden och regler. Lisa Aspång Göransson, tel: 040-41 5043, E-post: lisa.aspang.goransson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär. Kristina Regnell,  tel: 040-41 5416, E-post: kristina.regnell@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se