Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Publicerad: 01 september 2021
Industriområde. Staket. Gatubelysning. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.
 
Viktig information om Corona! Folder Corona Alnarp 2021.pdf

 

Välkomstbrev 2021

Grattis till din plats på landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2021 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: Måndag den 30 augusti

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar. Här finns information om hur du hittar till och i Alnarp.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU samt information om välkomstaktiviteter på Alnarp.

De första tre åren, på grundnivå, utgörs av obligatoriska kurser och de två sista åren utgörs av valbara kurser på avancerad nivå. Den första terminen kommer du att läsa två kurser med tyngdpunkt i basämnen som växtkännedom, trädgårdshistoria och formlära. Från starten och allteftersom utbildningen fortskrider får du också tillägna dig landskapsarkitektens yrkesmetoder – metoder som du med tider kommer att känna dig trygg med.

Din första kurs på programmet är Möte med landskap 1. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar. Andra kursen är Möte med landskap 2 och under vårterminen får du läsa Studio 1 och Biologiska system i landskapet. Sök information om kurser med hjälp av den här sökfunktionen.

Under dina fem år på utbildningen kommer dina föreställningar om vad landskapsarkitektur är, och kan vara, att utvecklas. Som student bidrar du i hög grad till att utveckla ämnesområdet med hjälp av din nyfikenhet och kreativitet. Utbildningen består av både ämnesinriktade och projektinriktade kurser där du kommer få stöd samt vägledning av landskapsarkitekter från olika typer av verksamheter, som konsulter, tjänstemän och forskare, vilka är med som föreläsare, lärare och handledare i kurserna. Tillsammans skapar vi en skola som ger dig en utbildning som vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet.

När du kommer till Alnarp kommer du att få köpa ett materialpaket med saker som du behöver under terminen (pennor och block, skisspapper m.m.). Förbered dig på en kunskapsresa som grundar sig i användandet av alla olika förmågor. Den kommer att börja med övning i att kommunicera med hjälp av skissen och att använda alla sinnen.

 

Varmt välkommen till SLU och landskapsarkitektprogrammet på Alnarp!
Jitka Svensson, programstudierektor

 

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2021 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp:

 • Åk 2: 1 plats
 • Åk 3: 0 platser
 • Åk 4: 5 platser
 • Åk 5: 7 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Tillgodoräknande

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor som du vill inkludera i din examen, ska dessa först tillgodoräknas. Ansök om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Mer info om ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan. I den fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa och som du vill ha med i din examen. I den individuella studieplanen ska anges totalt antal poäng för kurserna och vilka poäng som är färdighetstränande.

Landskapsarkitektur – inspiration till praktik och jobbsökning

Exempel på praktikplatser ht 2010-2018 (pdf)

Boverkets hemsida och PBL-akademin
Här kan du se vad som finns (trailer). dec 2019

PBL kunskapsbankens huvudrubriker

 • Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat innehållet i PBL och definitioner av betydelse för tillämpningen av lagen. Lag & rätt med utvalda rättsfall kommenterade av Boverkets jurister. Vägledningar på särskilda tema, t.ex. Ekosystemtjänster i den byggda miljön
 • Planering – vägledning om region-, översikts- och detaljplanering.
 • Lov & byggprocessen – information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
 • Regler om byggande – vägledning till Boverkets föreskrifter, t.ex. Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS. Även vägledning om byggprodukter och motordrivna anordningar.
 • PBL-akademin – Boverkets olika webbaserade utbildningar om PBL. Se nedan

PBL akademins innehåll

 • Webbutbildningar – om plan- och bygglagen. Utbildningarna är digitalt tillgängliga kurspaket, ofta i flera delar, och innehåller till exempel e-learningmoduler, övningar, föreläsningar, kommunexempel med mera.
 • Webbseminarier – Seminarierna är direktsända och finns kvar på sidan i upp till två år. Sändningarna tar upp nyheter i regler och aktuella frågor och innehåller föreläsningar med experter, reportage med exempel på praktisk tillämpning av PBL och diskussionspaneler.
 • PBL nano – Textbaserade utbildningar med kortfattad information om tillämpningen av plan- och bygglagen inom aktuella ämnen. Du kan prenumerera på PBL nano för ett månatligt utskick med en utvald fråga per utgåva.
 • Poddcaster – Här pratar PBL-experter om olika ämnen inom plan- och bygglagen.
 • PBL play – Korta informationsfilmer om plan- och bygglagen.

Undervisningen på landskapsarkitektprogrammet sker i PC/Windows-miljö. Det innebär att om du har en Mac-dator eller Chromebook så kan det uppstå hinder och/eller begränsade möjligheter till handledning och tekniskt stöd under utbildningen. Detta gäller när du jobbar på din egen dator. På campus tillhandahåller vi PC/Windowsdatorer.

info från programstudierektorn februari 2021

Fakta

 • Programmet ges på svenska på grundnivå och i huvudsak på engelska på avancerad nivå.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme, Alnarp.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsarkitekt - Alnarp

Jitka Svensson, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
jitka.svensson@slu.se, telefon 040-41 5430

Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid. 

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Karoline Schua, tel: 040-41 5034, karoline.schua@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Kristina Regnell, telefon 040-41 5416, kristina.regnell@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se