Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Publicerad: 31 oktober 2018
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Den här sidan är till för dig som studerar  på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Om du har läst hela åk 1-3 på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna kan du ansöka till senare del i Alnarp. Tidigare i programmet fungerar det tyvärr inte, då programmen är olika uppbyggda.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet Alnarp:

  • Åk 2: 1 plats
  • Åk 3: 3 platser
  • Åk 4: 10 platser
  • Åk 5: 9 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Aktuellt

WSPs casetävling för studenter

https://www.wsp.com/sv-SE/nyheter/2018/snart-slapps-100h

Postdoc/Phd - Mapping urban nature values

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) seeks a post doc or Ph.D. candidate in mapping and valuation of ecosystem services from green infrastructure in Oslo. The candidate has preferably skills in Open Source GIS (OSGeo) and a M.Sc./Ph.D. in geomatics with an interest in urban ecosystem services, or a M.Sc./Ph.D. in nature management, landscape architecture, geography, ecological or environmental economics with specialization in spatial analysis and GIS.

It is a flexible announcement in which the quality and experience of the applicant will determine whether a post doc or Ph.D. position is established. Main workplace is NINAs offices in Oslo. The deadline is 10th November 2017.

 All relevant information is found here:

http://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/4354/Postdoc-Phd-Urban-nature-values-1

Kursinformation vt 2108 schema
The Wageningen Student Challenge “Design the Ultimate Urban Greenhouse”

In 2018, we will proudly celebrate the 100th anniversary of Wageningen University. During that year we will not only celebrate our contributions over the past 100 years, but also focus on innovations and solutions for present and future challenges. Within that framework we launch The Wageningen Student Challenge “Design the Ultimate Urban Greenhouse”, a new initiative to stimulate students and trigger innovations that contribute to a more sustainable future. This will be an interdisciplinary Challenge, open to student teams all around the globe. Students are being challenged to submit an urban greenhouse design which brings professional food production into urban neighborhoods, connects it with local energy systems, contributes to a circular city and encourages citizens to engage with sustainable production and consume healthy food.

The Challenge is an exciting and competitive way for students to work on a real-life case and contribute to a sustainable future. They will enhance their technical understanding and bringing theory into practice. Moreover, they will have to closely work together in interdisciplinary teams and show their entrepreneurial and problem-solving skills.

Registration for the Challenge will be open from 1 – 31 October 2017, and student teams are expected to work on their concept and design between February and August 2018. Teams may consist of students from different universities. The final event will be held in Wageningen, at the end of August 2018 and will be part of the celebration of our anniversary.

Flyer Design Urban Greenhouse Challenge2.pdf

Programme information and Course presentations- prior to course selections at advanced level, autumn 2017 (landscape architect students from year 1 and 2 are of course welcome as well, if they want and if they have the time) Wednesday April 5, 13:00-16:00 in Myllan Kursinformation_höst2017.pdf

Hej alla studenter!!

 Sista ansökningsdag för er som vill studera utomlands under läsåret 2017/2018 är 1 december!

Ni behöver förankra era ansökningar med programstudierektor resp. Erasmus-koordinator i god tid innan dess. Vecka 48 har jag semester och hänvisar då till Anders Westin som kan granska era ansökningar men boka gärna tid hos mig innan dess! Med mig diskuterar ni kursval och inför möte med både mig eller Anders är det viktigt att ni tar med en studieplan över era två avslutande år på landskapsarkitektprogrammet.

Lycka till med era ansökningar!

Helena

Kursvalsinfo Wednesday October 5, 13:00-16:00 in Crafoordsalen Kursinformation_vår2017.pdf

Studenttävling: Tävlingsprogram framtidens kollektivtrafiknod i Halland.pdf senast 21 nov 2016

Inbjudan till karriärdag på Sida 12 oktober 2016

Stort grattis till de två studentgrupper från förra läsårets Projekt 3, som blivit pristagare i tävlingen Open Imagine Skåne. De får vardera 25.000 kronor för sina delade 4:e-platser och förslagen ”Berika Skåne – För ett friskare liv” respektive ”Back on Track”.

 http://us10.campaign-archive2.com/?u=087d8a074648d5c975557d1b9&id=b26eefbe1d&e=b9d672f228

Kursvalsinfo inför ht 2016 - Onsdagen den 30 mars kl 13-16 i sal 107 för programkopplade kurser (program) och 6 april kl 10-12 i Crafoordsalen för fristående kurser (program).

Urban political ecology on the road - sommarkurs i Istanbul - för mer info, se https://oip.ku.edu.tr/urban-political-ecology-road-citys-nature-and-natures-city-through-istanbul-0

IFLA Student Charette - workshop inom 53rd IFLA World Congress i Torino 16-19 april 2016 - för mer info, se http://www.ifla2016.com/it/p-138/students-charette/charette-topics

FLOWER OF LIFE - International Student Competition for Garden Design OBS: Viktigt datum 5/11-15 senast 18.00 "Feedback colloquium for registered participants". Länk till tävlingsaffisch och detaljerad tävlingsinformation

DESIGNDAGARNA 2015 - årets branschföreläsningar 11-12 november! Anmälan är öppen. Rabatterat pris för studenter. Antalet platser är begränsat. Läs mer och anmäl dig här: Designdagarna 2015.

Oyster 2015: All inclusive. Seminarium i Alby, Botkyrka 18/9-2015.  För mer info och anmälan se webbsida: https://www.arkitekt.se/oyster2015/

Rambölls stipendium för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur 2015 tilldelades landskapsarkitektstudent Johan Folkesson som läser i Alnarp.  Prissumman är på 20 000 kr.

Studenttävling: Innovationstävling kring innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Tävling pågår fram till 22 juni 2015. För mer info se pdf-fil.

Platser kvar på Elasa (European Landscape Architecture Student Association) konferens i Vien, Österrike den 29/5 - 6/6-2015 för landskapsarkitektstudenter. För mer info se länk och pdf-fil

Idétävling om framtidens Sundbyberg för alla mellan 16-26 år. Unik chans att skapa en ny stadskärna. Mer info hittar du på denna webbsida: www.ung.csundbyberg.se

i-Tree konferens den 12/3-15 i Alnarp. SLU-studenter får gå gratis, men fika och lunch är endast till för betalande. För att studenter ska kunna vara med på konferensen måste de registrera sig via www.i-tree.se och under faktureringsinfo ska de skriva ”SLU-student”. Det är först till kvarn som gäller. Sista dag för registrering 1 mars 2015. Mer info se pdf.

Tävling.  Design av gravkvarter 2015: Förtätning av kyrkogårdar- återlämnade gravplatser ges nytt liv: Intresseanmälan senast fredagen 20/2-2015. För mer info se pdf 

Innovationstävling: Framtidens hållbara skolgårdar. Deadline för prekvalificering av studentlag samt frågor gällande tävlingen 16/12-2014. För mer info se flyer samt tävlingsinformation.

Trafikverket och anläggningsbranschen som arbetsplats. Vid lunchseminariet den 18 mars 2014 presenterade fyra yrkesverksamma inom Trafikverket hur det är att arbeta inom anläggningssektorn: se deras presentationer 1, 2, 3 och 4

Studenterna på kursen Planning project - large scale structures, analysis and EIA, hösten 2012 i Alnarp har gett förslag på hur Skånes cykelvägar kan se ut i framtiden

Studenter på landskapsarkitektprogrammet årskurs 2, vt 2013, tolkar orten Teckomatorp i en utställning

Sjöbo hämtar inspiration från landskapsarkitektsstudenter våren 2012

Studenter i kursen Design project - Site Concept and theory ger förslag på miljöer i Helsingborg våren 2013.

Resultat från programvärderingar

Här presenteras resultat från programvärderingar som tidigare studenter på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp har gjort.

Från och med 2012 sammanställs alla programvärderingar elektroniskt. De utvärderas av programstudierektorn och utgör ett underlag för förbättringar av utbildningens innehåll och kvalitet.

Resultat av programvärdering 2012

Tillgodoräknande

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor, och som du vill inkludera i din examen, ska dessa först tillgodoräknas. Förfarandet är lite olika för yrkesexamen respektive generell examen. Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Mer info samt blanketter till ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan. I den fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa och som du vill ha med i din examen. I den individuella studieplanen ska anges totalt antal poäng för kurserna och vilka poäng som är färdighetstränande.

Fakta
  • Programmet ges på svenska på grundnivå och i huvudsak på engelska på avancerad nivå.
  • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme, Alnarp.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsarkitekt Alnarp

Mads Farsö, bitr. universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
PSR_larkA@slu.se, 040-41 5419

Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid. 

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om tillgodoräknanden och regler. Lisa Aspång Göransson, tel: 040-41 5043, E-post: lisa.aspang.goransson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär. Kristina Regnell,  tel: 040-41 5416, E-post: kristina.regnell@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se