Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Publicerad: 26 februari 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

”ÖPPEN PSR-TRÄFF"
Varje månad håller dina programstudierektorer öppen träff. Vid dessa tillfällen kan du ta upp frågor om kursval för utbytesstudier, tillgodoräknanden eller annat som rör din utbildning eller program.

Datum (2024): 27 februari, 19 mars, 30 april, 21 maj, 24 september, 29 oktober samt 26 november
Tid: 12.10-13.00.
Lokal: Semlan, Alnarpsgården.

Välkomna!

Caroline, Anders, Linn

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp:

 • Åk 1-3: 0 platser
 • Åk 4: 10 platser
 • Åk 5: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Tillgodoräknande inom landskapsarkitektexamen

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor som du vill inkludera i din yrkesexamen, ska dessa först tillgodoräknas. Ansök om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Så här går prövningen till

Det är en utbildningshandläggare centralt på SLU som tar emot, bereder och beslutar i ditt ärende. Programstudierektor och i förekommande fall, kursansvarig/examinator, yttrar sig i ärendet.

När en kurs ska tillgodoräknas inom ramen för de valbara programkurserna på avancerad nivå bedömer vi hur relevant kursen är för examen med stöd av examensmålen, se utbildningsplanen under en egen flik nedan, och din personliga beskrivning av hur kursen passar in i din examen.

Kurser som ska tillgodoräknas får inte innehållsmässigt överlappa andra i din planerade studiegång. Tänk på detta om du ändrar din studieplan, för studieplan se nedan. För att säkerställa en tillräcklig fördjupning inom ämnet landskapsarkitektur är vi mycket restriktiva till att tillgodoräkna:

Mer info om ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan för programstudenter

Ett råd är att vänta med tillgodoräknanden tills du har tagit några valbara programkurser på avancerad nivå i årskurs 4-5. Utbildningen är lång och det kan vara en fördel för dig att orientera dig i ämnet.

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan.

 

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Kurser år 4

 

 

 

 

Kurser år 5

 

 

 

 

 

 

 

 


Tänk på att masterexjobb är över två perioder (30 hp) och praktiken tar en (15 hp).

Tänk också på att du måste ha en kurs (utöver praktikkursen) på 15 hp som ger färdighetstränande poäng. Dessa hittar du under rubriken INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING / Kurser i programmet i Utbildningsplanen, se flik nedan.

I studieplanen fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa samt som du vill ha med i din examen.

Bifoga en kort beskrivning/relevans av kursen/kurserna du önskar tillgodoräkna i relation till examensmålen.

Lägg även in kursen/kurserna i tabellen, ange:

 • totala antal poäng, och
 • färdighetstränande poäng.

Om du vill diskutera ditt ärende med handläggare eller programstudierektor, ta kontakt innan du lämnar in din ansökan. En inkomplett ansökan försenar processen så se till att få med det som efterfrågas.

Tänk på att kurser som du läst tidigare alltid är en ytterligare merit även om de inte kan tillgodoräknas i din landskapsarkitektexamen.

2021-11-12

PSR Jitka Svensson, PSR Malin Eriksson, bitr PSR Maria Wisselgren
Utbildningshandläggare Lisa Aspång Göransson och Anna-Kari Trondman

Landskapsarkitektur – inspiration till praktik och jobbsökning

Exempel på praktikplatser ht 2010-2018 (pdf)

Boverkets hemsida och PBL-akademin
Här kan du se vad som finns (trailer). dec 2019

PBL kunskapsbankens huvudrubriker

 • Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat innehållet i PBL och definitioner av betydelse för tillämpningen av lagen. Lag & rätt med utvalda rättsfall kommenterade av Boverkets jurister. Vägledningar på särskilda tema, t.ex. Ekosystemtjänster i den byggda miljön
 • Planering – vägledning om region-, översikts- och detaljplanering.
 • Lov & byggprocessen – information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
 • Regler om byggande – vägledning till Boverkets föreskrifter, t.ex. Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS. Även vägledning om byggprodukter och motordrivna anordningar.
 • PBL-akademin – Boverkets olika webbaserade utbildningar om PBL. Se nedan

PBL akademins innehåll

 • Webbutbildningar – om plan- och bygglagen. Utbildningarna är digitalt tillgängliga kurspaket, ofta i flera delar, och innehåller till exempel e-learningmoduler, övningar, föreläsningar, kommunexempel med mera.
 • Webbseminarier – Seminarierna är direktsända och finns kvar på sidan i upp till två år. Sändningarna tar upp nyheter i regler och aktuella frågor och innehåller föreläsningar med experter, reportage med exempel på praktisk tillämpning av PBL och diskussionspaneler.
 • PBL nano – Textbaserade utbildningar med kortfattad information om tillämpningen av plan- och bygglagen inom aktuella ämnen. Du kan prenumerera på PBL nano för ett månatligt utskick med en utvald fråga per utgåva.
 • Poddcaster – Här pratar PBL-experter om olika ämnen inom plan- och bygglagen.
 • PBL play – Korta informationsfilmer om plan- och bygglagen.

Utbildningsplan

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild Ramschema läsåret 23/24

Årskurs 1

Möte med landskap 1

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Möte med landskap 2

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landskapsförvaltning

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Planeringens grunder

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Årskurs 5

Rum, plats, mobilitet

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2024

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Undervisningen på landskapsarkitektprogrammet sker i PC/Windows-miljö. Det innebär att om du har en Mac-dator eller Chromebook så kan det uppstå hinder och/eller begränsade möjligheter till handledning och tekniskt stöd under utbildningen. Detta gäller när du jobbar på din egen dator. På campus tillhandahåller vi PC/Windowsdatorer.

info från programstudierektorn februari 2021

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska på grundnivå och i huvudsak på engelska på avancerad nivå.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme, Alnarp.

Kontaktinformation

Vänd dig till programstudierektorerna med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid. Har du frågor om tillgodoräknanden och kursval vid utbytesstudier ska du kontakta Linn Osvalder. 

Programstudierektor Landskapsarkitekt - Alnarp

Caroline Dahl, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
caroline.dahl@slu.se, telefon 0722131530

Biträdande Programstudierektor

Anders Larsson, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
anders.larsson@slu.se, telefon 040-415437, 0708278884

Biträdande Programstudierektor

Linn Osvalder, Universitetsadjunkt
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
linn.osvalder@slu.se, telefon 040-415456, 0730921612

 

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Jessica Jonerheim, telefon 040-41 5014, Jessica Jonerheim

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se