Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Publicerad: 31 mars 2021
Industriområde. Staket. Gatubelysning. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.
 
Viktig information! Läs Coronafolder ht 20 (pdf)

 

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2021 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp:

 • Åk 2: 1 plats
 • Åk 3: 0 platser
 • Åk 4: 5 platser
 • Åk 5: 7 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Tillgodoräknande

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor som du vill inkludera i din examen, ska dessa först tillgodoräknas. Ansök om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Mer info om ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan. I den fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa och som du vill ha med i din examen. I den individuella studieplanen ska anges totalt antal poäng för kurserna och vilka poäng som är färdighetstränande.

Landskapsarkitektur – inspiration till praktik och jobbsökning

Exempel på praktikplatser ht 2010-2018 (pdf)

Boverkets hemsida och PBL-akademin
Här kan du se vad som finns (trailer). dec 2019

PBL kunskapsbankens huvudrubriker

 • Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat innehållet i PBL och definitioner av betydelse för tillämpningen av lagen. Lag & rätt med utvalda rättsfall kommenterade av Boverkets jurister. Vägledningar på särskilda tema, t.ex. Ekosystemtjänster i den byggda miljön
 • Planering – vägledning om region-, översikts- och detaljplanering.
 • Lov & byggprocessen – information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
 • Regler om byggande – vägledning till Boverkets föreskrifter, t.ex. Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS. Även vägledning om byggprodukter och motordrivna anordningar.
 • PBL-akademin – Boverkets olika webbaserade utbildningar om PBL. Se nedan

PBL akademins innehåll

 • Webbutbildningar – om plan- och bygglagen. Utbildningarna är digitalt tillgängliga kurspaket, ofta i flera delar, och innehåller till exempel e-learningmoduler, övningar, föreläsningar, kommunexempel med mera.
 • Webbseminarier – Seminarierna är direktsända och finns kvar på sidan i upp till två år. Sändningarna tar upp nyheter i regler och aktuella frågor och innehåller föreläsningar med experter, reportage med exempel på praktisk tillämpning av PBL och diskussionspaneler.
 • PBL nano – Textbaserade utbildningar med kortfattad information om tillämpningen av plan- och bygglagen inom aktuella ämnen. Du kan prenumerera på PBL nano för ett månatligt utskick med en utvald fråga per utgåva.
 • Poddcaster – Här pratar PBL-experter om olika ämnen inom plan- och bygglagen.
 • PBL play – Korta informationsfilmer om plan- och bygglagen.

Undervisningen på landskapsarkitektprogrammet sker i PC/Windows-miljö. Det innebär att om du har en Mac-dator eller Chromebook så kan det uppstå hinder och/eller begränsade möjligheter till handledning och tekniskt stöd under utbildningen. Detta gäller när du jobbar på din egen dator. På campus tillhandahåller vi PC/Windowsdatorer.

info från programstudierektorn februari 2021

Fakta
 • Programmet ges på svenska på grundnivå och i huvudsak på engelska på avancerad nivå.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme, Alnarp.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsarkitekt - Alnarp

Jitka Svensson, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
jitka.svensson@slu.se, telefon 040-41 5430

Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid. 

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson, telefon 040-41 5463, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Kristina Regnell, telefon 040-41 5416, kristina.regnell@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se