Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 102 sidor som är taggade med Alnarp:

Hållbar stadsutveckling - masterprogram

Information till dig som är student på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt

Trädgårdsingenjör: odling

Den här sidan riktar sig till dig som studerar på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr

Trädgårdsingenjör: design

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr

Lantmästarprogrammet, för antagna fr.o.m. ht 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästarprogrammet (antagna fr.o.m. höstterminen 2021). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema,

Lantmästare - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästare - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Hortonom

Den här sidan är till för dig som studerar på hortonomprogrammet. Från och med läsåret 2018/19 är hortonomutbildningen omstrukturerad till kandidat- och masterprogram. Ändringen påverkar inte dig som

Branschdag för landskapsarkitekter i Alnarp

Save the date - Branschdag för landskapsarkitekter i Alnarp utb-webb@slu.se Den 17 mars är det dags för en ny upplaga av Landskapsarkitekturdagen på SLU i Alnarp. Landskapsarkitekturdagen är en

Branschdag för landskapsingenjörer, Alnarp

Branschdag för landskapsingenjörer i Alnarp utb-webb@slu.se Denna dag är en årlig bransch- och inspirationsmässa med intressanta föreläsningar samt mängder av utställare som har anknytning till

Stickcafé i Alnarp

bib-webbredaktionen@slu.se Är du nybörjare och vill ha några kom igång-tips? Eller vill du kanske helt enkelt träffa andra intresserade och sticka tillsammans? Välkommen på stickcafé! Hello I'm Nik

stickcafe

Stickcafé i Alnarp bib-webbredaktionen@slu.se Är du nybörjare och vill ha några kom igång-tips? Eller vill du kanske helt enkelt träffa andra intresserade och sticka tillsammans? Välkommen på

Loading…