Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1138 sidor som är taggade med Alnarp:
Fältvandring: Mellangrödor efter färskpotatis

Fältvandring: Mellangrödor efter färskpotatis

Fältvandring hos Stefan Olsson, Grevie: Mellangrödor efter färskpotatis hanna.weiber.post@slu.se Genom föredragen och fältvandringen kommer vi att visa hur olika sommarmellangrödor hanterat den

SLU Alumn Alnarp

SLU Alumn Alnarp

SLU Alumn Alnarp driver sedan 2017 alumnverksamheten på SLU:s campus i Alnarp. Vi syftar till att bredda interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv, och vill erbjuda SLU:s

Kontakt

Kontakt

Medarbetare Tove Stenius - ansvarig för alumnverksamheten vid SLU i Alnarp, tel. 0722-38 60 54

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från SLu Alumn Alnarp Trädgårdsingenjörer Hortonomer Nr 1, april 2017 Nr 1, april 2017 Nr 2, juni 2017 Nr 2, juni 2017 Nr 3, okt 2017 Nr 3, okt 2017 Nr 4, dec 2017 Nr 4, dec 2017

Jordbruk

Jordbruk

Intresserad av hållbara livsmedelssystem, ekonomi, ekosystem, ledarskap och innovation? Här samlar vi information till SLU Alnarps alumner och vänner som är intresserade av evenemang på tema Jordbruk!

Trädgård

Trädgård

Intresserad av hållbara odlingssystem, trädgårdsdesign, anläggning, växtskydd och förädling? Här samlar vi information till SLU Alnarps alumner och vänner som är intresserade av evenemang på tema

Skog

Skog

Intresserad av hållbar skogsförvaltning, biologisk mångfald och klimatomställning? Här samlar vi information till SLU Alnarps alumner och vänner som är intresserade av evenemang på tema Skog!

Landskap

Landskap

Intresserad av framtidens utemiljöer, landskapsplanering, miljöpsykologi och gestaltning? Här samlar vi information till SLU Alnarps alumner och vänner som är intresserade av evenemang på tema

Green Innovation Park Popup Breakfast_SKOGEN

Green Innovation Park Popup Breakfast_SKOGEN

POPUP BREAKFAST - Forest Research and Innovations - Southern Swedish Forest Research Centre Desiree.Mattsson@slu.se Another Green Innovation Park Popup Breakfast coming up on Friday the 23rd of

Green Innovation Park Popup Breakfast_SKOGEN

Green Innovation Park Popup Breakfast_SKOGEN

POPUP BREAKFAST - Forest Research and Innovations - Southern Swedish Forest Research Centre Desiree.Mattsson@slu.se Another Green Innovation Park Popup Breakfast coming up on Friday the 23rd of

Green Innovation Park Popup Breakfast_SKOGEN

Green Innovation Park Popup Breakfast_SKOGEN

POPUP BREAKFAST - Forest Research and Innovations - Southern Swedish Forest Research Centre Desiree.Mattsson@slu.se Another Green Innovation Park Popup Breakfast coming up on Friday the 23rd of

Skogsutvecklingstyper i urban skog

I ett masterprojekt utfört av Elias Halling, student vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning i Alnarp, undersöks dagens urbana skogsområden. Hur har de olika skötselmålen