Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1252 sidor som är taggade med Alnarp:

Blennow

I en artikel i tidskriften Nature Climate Change fördes för några år sedan fram möjligheten att kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning är de värden som är mest sårbara när

Ägarskiftesdag

Ägarskiftesdag

Ägarskifte i företaget marianne.persson@slu.se Är det dags för generationsskifte i företaget eller en ny ägare? Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Välkommen till en inspirerande heldag om

Räcker pengarna?

Räcker pengarna?

Räcker pengarna? marianne.persson@slu.se En viktig dag om lantbrukets lönsamhet och finansiering 2019. Torkans ekonomiska konsekvenser diskuteras - banker och finansiärer presenterar sina lösningar

Biblioteket i Alnarp tillfälligt stängt på grund av ombyggnad

Biblioteket i Alnarp tillfälligt stängt på grund av ombyggnad

22-25 januari är biblioteket i Alnarp helt stängt på grund av ombyggnad av andra våningen, ovanför biblioteket. Under vårterminen med start vecka 4 (21-25 januari) kommer våningen ovanför biblioteket

Biblioteket i Alnarp tillfälligt stängt på grund av ombyggnad

Biblioteket i Alnarp tillfälligt stängt på grund av ombyggnad

22-25 januari är biblioteket i Alnarp helt stängt på grund av ombyggnad av andra våningen, ovanför biblioteket. Under vårterminen med start vecka 4 (21-25 januari) kommer våningen ovanför biblioteket

Biblioteket i Alnarp tillfälligt stängt på grund av ombyggnad

Biblioteket i Alnarp tillfälligt stängt på grund av ombyggnad

22-25 januari är biblioteket i Alnarp helt stängt på grund av ombyggnad av andra våningen, ovanför biblioteket. Under vårterminen med start vecka 4 (21-25 januari) kommer våningen ovanför biblioteket

PhD/Post doc job fair

PhD/Post doc job fair

Plant Science Career Event anette.neldestam@slu.se Swedish University of Agricultural Sciences SLU Alnarp, University of Copenhagen, Lund University and PlantLink have come together to organise a

PhD/Post doc job fair

PhD/Post doc job fair

Plant Science Career Event anette.neldestam@slu.se Swedish University of Agricultural Sciences SLU Alnarp, University of Copenhagen, Lund University and PlantLink have come together to organise a

FRAS dag

FRAS dag

Fras dag Desiree.Mattsson@slu.se Den 27 - 28 Mars kommer aktörer inom FRAS projektet träffas för interna möten och uppföljning i Alnarp. Under dessa dagar kommer Styrgruppen, Ledningsgruppen,

FRAS dag

FRAS dag

Fras dag Desiree.Mattsson@slu.se Den 27 - 28 Mars kommer aktörer inom FRAS projektet träffas för interna möten och uppföljning i Alnarp. Under dessa dagar kommer Styrgruppen, Ledningsgruppen,

FRAS dag

FRAS dag

Fras dag Desiree.Mattsson@slu.se Den 27 - 28 Mars kommer aktörer inom FRAS projektet träffas för interna möten och uppföljning i Alnarp. Under dessa dagar kommer Styrgruppen, Ledningsgruppen,

Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet

Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp har tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetat med att ta fram ett koncept för ett utbildningsprogram. I det här kommunikationsprojektet, som finansieras av