Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1349 sidor som är taggade med Alnarp:

Växtbiologi för hållbar produktion

Växtprodukter är av stor betydelse, exempelvis för mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen

SLU-filmer för att utveckla företag på landsbygden

Lär mer om hur man kan använda kulturmiljöer i naturen som inspiration för företagsutveckling. Utveckla landsbygdsföretag genom att använda fakta om naturens betydelse för hälsan och kulturmiljöer på

SLU-filmer för att utveckla företag på landsbygden

Lär mer om hur man kan använda kulturmiljöer i naturen som inspiration för företagsutveckling. Utveckla landsbygdsföretag genom att använda fakta om naturens betydelse för hälsan och kulturmiljöer på

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0 utb-webb@slu.se The world is upside down. Interest in food is at an all time, and yet people know very little about where their food is

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0 utb-webb@slu.se The world is upside down. Interest in food is at an all time, and yet people know very little about where their food is

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0

Food Production and Consumption on a Changing Planet 2.0 utb-webb@slu.se The world is upside down. Interest in food is at an all time, and yet people know very little about where their food is

Organisation

Organisation

Vi har i uppdrag att initiera, koordinera och medfinansiera forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med interna och externa parter. Vi utvecklar och genomför fortbildningar, skapar

Om oss

Om oss

Om oss vid Enheten för samverkan och utveckling lena.johnson@slu.se Om oss vid Enheten för samverkan och utveckling

Verksamhet

Verksamhet

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med

Fundraising

Fundraising

Målet med projektet är att etablera en förståelse och plan för hur en fundraising funktion vid LTV-fakulteten skulle kunna etableras. I uppdraget ingår att analysera de interna behoven och definiera

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för den som vill specialisera sig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Studierna förbereder för strategiskt

Barn och unga i Alnarpsparken

Barn och unga i Alnarpsparken

Barn och unga i Alnarpsparken utb-webb@slu.se Den 9 maj är det återigen dags för seminarieserien Värt att veta på SLU campus Alnarp, denna gång med fokus på barn och ungas utemiljö. I samband med