Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1059 sidor som är taggade med Alnarp:

Urban Food

De vinnande förslagen presenterades vid Mat och Städer-konferensen i Malmö den 19 september. Tre vinnande lag i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenterades vid Mat och

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Jan Larsson får Mårten Carlssons pris 2018

Universitetsadjunkt Jan Larsson, SLU, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2018, som erkänsla för att han vigt sin yrkeskarriär åt SLU och de gröna näringarna, och har brunnit för att samverka och

Urban Food

De vinnande förslagen presenterades vid Mat och Städer-konferensen i Malmö den 19 september. Tre vinnande lag i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenterades vid Mat och

BUB 2018

BUB 2018

BUB 2018 marianne.persson@slu.se Välkomna till årets BUB-möte på SLU Alnarp! Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och

Alnarps Nötköttsdag 2018

Alnarps Nötköttsdag 2018

andrus.kangro@slu.se Svensk nötköttsproduktions utmaningar Internationella erfarenheter Teknikens möjligheter Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter,

Alnarps Nötköttsdag 2018

Alnarps Nötköttsdag 2018

andrus.kangro@slu.se Svensk nötköttsproduktions utmaningar Internationella erfarenheter Teknikens möjligheter Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter,

BUB 2018

BUB 2018

BUB 2018 marianne.persson@slu.se Välkomna till årets BUB-möte på SLU Alnarp! Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och

Hitta hit

Hitta hit

Vi finns i Alnarp ca 10 km norr om Malmö och 3 km söder om Lomma. Postadress : Box 53, 230 53 Alnarp Besöksadress : Slottsvägen 5 Leveransadress :Slottsvägen 5, entréplan Faktureringsadress : SLU

Hitta hit

Vi finns i Alnarp ca 10 km norr om Malmö och 3 km söder om Lomma. Postadress : Box 53, 230 53 Alnarp Besöksadress : Slottsvägen 5 Leveransadress :Slottsvägen 5, entréplan Faktureringsadress : SLU

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Barn, unga och byggd miljö

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt