Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 2007 sidor som är taggade med Alnarp:
BT-seminarium

BT-seminarium

andrus.kangro@slu.se Solar enegy in architechture. A seminar by Marie-Claude Dubois. Solar energy can be used in buildings as passive solar heat gains, daylighting or through active solar energy

BT-seminarium

BT-seminarium

andrus.kangro@slu.se SAFE long term-experiment - what´s going on after 5 years? Seminar by Ana Barreiro. SAFE (SITES Agroecological Field Experiment) was established in 2016 in Lönnstorp research

BT-seminarium

BT-seminarium

andrus.kangro@slu.se SAFE long term-experiment - what´s going on after 5 years? Seminar by Ana Barreiro. SAFE (SITES Agroecological Field Experiment) was established in 2016 in Lönnstorp research

BT-seminarium

BT-seminarium

andrus.kangro@slu.se Solar enegy in architechture. A seminar by Marie-Claude Dubois. Solar energy can be used in buildings as passive solar heat gains, daylighting or through active solar energy

BT-seminarium

BT-seminarium

andrus.kangro@slu.se Power of odor to control human pathogens on leafy vegetables We will kick of the season with a seminar given by Bara’a Alkhaled. During the last decades, the number of

BT-seminarium

BT-seminarium

andrus.kangro@slu.se Best practice for long-term field storage of sugar beet under Nordic climate conditions. PhD half-time seminar by William English. Sugar beets in Sweden can be stored

BT-seminarium

BT-seminarium

andrus.kangro@slu.se Best practice for long-term field storage of sugar beet under Nordic climate conditions. PhD half-time seminar by William English. Sugar beets in Sweden can be stored

Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ som genomförs i ett samarbete mellan

Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år?

Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år?

Seminariet är uppskjutet. Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år? klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Första föredraget för

AEM på digitalt internat

Fina traditioner kan hållas vid liv även om det inte går att träffas på riktigt. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, på SLU Alnarp höll i mitten av augusti sitt årliga

AEM på digitalt internat

Fina traditioner kan hållas vid liv även om det inte går att träffas på riktigt. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, på SLU Alnarp höll i mitten av augusti sitt årliga

Alnarps Nötköttsdag 2020

Alnarps Nötköttsdag 2020

andrus.kangro@slu.se Hållbar svensk nötköttsproduktion Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen.

Loading…