Hållbar stadsutveckling - antagna t.o.m. hösten 2023

Publicerad: 11 januari 2024

Information till dig som är student på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

 

 

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande platser lediga på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling i Alnarp:

  • Åk 1: 2 platser
  • Åk 2: 1 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild Ramschema läsåret 23/24

Årskurs 1

Stadens utmaningar

2023-08-28 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Trainee-program

i Göteborgstrakten! Ett utmärkt tillfälle efter examen! Länk till Framtidens samhällsbyggare.

Utbildningens struktur

Utbildningen är flexibelt uppbyggd genom att du har möjlighet att läsa delar av den på halvfart. Årskurs ett består av fyra kurser om vardera 15 hp, som var och en läses över en hel termin på halvfart. Du kan välja att läsa två kurser parallellt och bli klar med årskurs ett på ett år istället för två. I årskurs två är upplägget två kurser på helfart och ett avslutande självständigt arbete på 30 hp (vilket kan genomföras på hel- eller halvfart), vilket leder till en masterexamen i landskapsarkitektur.

Schemalagd undervisning på enskilda kurser är normalt förlagd till två dagar i veckan, antingen i Malmö eller i Alnarp (som ligger strax utanför Malmö). Avvikelser från detta kan förekomma, särskilt vid exkursioner och studiebesök.

Årskurs 1, hösttermin

Stadens utmaningar (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen inleder utbildningen och presenterar stadens förutsättningar med de komplexa problem som måste hanteras för att driva utvecklingen mot hållbarhet. Kursen skapar en gemensam grund för de fortsatta studierna i utbildningen. Kursen ges vid SLU i samarbete med Malmö universitet.

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen utgår ifrån ett antal fallstudier och teoretisk litteratur. Vi analyserar fallstudierna för att bygga upp en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man kan arbeta med hållbar stadsutveckling i praktiken. Kursen ges på Malmö universitet.

Årskurs 1, vårtermin

Projekt- och processledning (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Du kommer att lära dig om de teorier och verktyg som krävs för att på ett professionellt sätt organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges på Malmö universitet.

Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen bygger på att du gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Här kan du utgå ifrån redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges på Malmö universitet.

Under höst- och vårterminen kommer frivilliga exkursioner att genomföras vissa onsdagar.

Årskurs 2, hösttermin

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs (15 hp, helfart period 1)

och

Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs (15 hp, helfart period 2)

Kurserna ger en fördjupad kunskap kring de resurser som offentliga och privata aktörer kan mobilisera för att främja en hållbar stadsutveckling i den redan byggda miljön samt avser att ge en bild av tendenser och drivkrafter inom modern stadsplanering. Fokus är alltså på utveckling och förvaltning av det redan byggda för att skapa hållbara städer. En viktig aspekt är planeringsstrategier för en hållbar utveckling inom den framtida infra- och bebyggelsestrukturen. Kurserna innebär samverkan med olika aktörer och ges vid SLU.

Årskurs 2, vårtermin

Självständigt arbete (30 hp)

Ett större självständigt arbete utgör slutpunkten i masterutbildningen. Arbetet innebär att man själv i samråd med en eller flera handledare planerar och genomför ett arbete i hållbar stadsutveckling. Arbetet kan göras på hel- eller halvfart över en eller två terminer. Kursen är en förutsättning för att man ska få ut en masterexamen. Arbetet examineras vid SLU.

 

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

  • Programmet ges på svenska.
  • Det engelska namnet på programmet är Sustainable Urban Management - Master's Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Hållbar stadsutveckling

Helena Mellqvist, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-41 54 69
E-post: helena.mellqvist@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson, tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Katrin Larsson Litsfeldt, tel: 040-41 5416, E-post: katrin.larsson.litsfeldt@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se