Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Avancerad nivå

Program och kurser på avancerad nivå är till för dig som vill läsa vidare efter en grundexamen från universitet eller högskolor. Program på avancerad nivå leder fram till en masterexamen inom lämpligt huvudämne.


Det finns 135 sidor som är taggade med Avancerad nivå:
Utbildning

Utbildning

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning.

Examensarbete

Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom

Praktisk arbetsgång för examensarbeten

Här hittar du övergripande information för det praktiska och administrativa arbetet som berör ditt examensarbete. När du har hittat ditt ämne och en lämplig handledare gör du ansökan till

Planering av examensarbete

Planering av examensarbete

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Ytterligare planeringsförslag för examensarbete - exjobbskalender

Grundutbildning

Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Nya kurser och masterprogram på SLU i Alnarp

Nya kurser och masterprogram på SLU i Alnarp

Intresserad av nya utbildningar? Klicka på någon av knapparna nedan.

PhD course: Introduction to Survey Sampling

PhD course: Introduction to Survey Sampling

Phd Course: Introduction to Survey Sampling hilda.edlund@slu.se Kursen Introduction to Survey Sampling  ges i Umeå den 3 till 7 september 2018 (tiden kan komma att justeras). Kursen ges på

Örjan Grönlund

Nature Conservation Management Forestry in Sweden Örjan Grönlund är sedan 2012 anställd hos Skogforsk och startade 2016 ett doktorandprojekt som syftar till att öka omfattningen på åtgärder i skogar

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt malin.sandberg@slu.se Pågående doktorandprojekt

Vill du göra ex-jobb inom LCA?

Vill du göra ex-jobb inom LCA?

Är du intresserad av att göra ett ex-jobb inom LCA? Kontakta då Hanna Karlsson så återkommer hon. Du som skriver ditt arbete hos oss har möjlighet att sitta och arbeta i ett rum på institutionen

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda