Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Avancerad nivå

Program och kurser på avancerad nivå är till för dig som vill läsa vidare efter en grundexamen från universitet eller högskolor. Program på avancerad nivå leder fram till en masterexamen inom lämpligt huvudämne.


Det finns 26 sidor som är taggade med Avancerad nivå:
civing-miljovattentek1.png

Soil, Water and Environment

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Gå till programsidan på engelska. Relaterade ...

jagmastare1.png

Jägmästarprogrammet

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Kursöversikt grundnivå Kursöversikt avancerad nivå Som student ges du möjligheten att nå en yrkesexamen, jägmästarexamen. Genom dina kursval under studietiden kan ...

civing-miljovattentek1.png

Environmental Communication and Management - Master's programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Gå till programsidan på engelska. Antagning ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Sustainable Development - Master´s Programme

Information till dig som är student på masterprogrammet Sustainable Development. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen. Sustainable Development är ett samarbete mellan SLU ...

Sustainable Food Systems - Master´s Programme

Sustainable Food Systems - Master´s Programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Sustainable Food Systems. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Fakta Programmet ges på engelska. ...

agronom-ekonomi1.png

Agricultural Economics and Management - Master´s Programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Välkomstbrev ...

ekonomi1.png

Environmental Economics and Management - Master's programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Environmental Economics and Management. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Välkomstbrev ...

SLU_110902_3808_vwe.jpg

Plant Biology for Sustainable Production

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Relaterade sidor: Biologi Genetik och ...

Utlysning för pedagogisk resursförstärkning

Utlysning för pedagogisk resursförstärkning

Utbildningsnämnden har i sin budget för 2018 avsatt drygt 10 miljoner kr för att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Genom denna strategiska satsning förstärks de pedagogiska resurserna, i vid bemärkelse, i enlighet ...

civing-miljovattentek1.png

Soil and Water Management - Master's Programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Gå tillprogramsidan på engelska. Relaterade ...

plant-biology1.png

Plant Biology - Master's programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen Gå till programsidan på engelska. - Relaterade ...

agronom-landsbygdsutveckling1.png

Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Gå till programsidan på engelska. Relaterade ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3