Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Avancerad nivå

Program och kurser på avancerad nivå är till för dig som vill läsa vidare efter en grundexamen från universitet eller högskolor. Program på avancerad nivå leder fram till en masterexamen inom lämpligt huvudämne.


Det finns 144 sidor som är taggade med Avancerad nivå:
Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. CTA Sen anmälan Skogarnas roll för

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt malin.sandberg@slu.se Pågående doktorandprojekt

Rikard Jonsson

Multikriterie-baserat beslutsstöd i skogsteknisk FoU Det svenska skogsbrukets exportberoende innebär att beslutsfattandet präglas av knivskarp konkurrens. Det traditionellt överordnade målet i

Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Animal Science - Master's programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Raul Lacruz Fernandez

Biomass supply chains for utilization of small trees from early thinnings and marginal land Doktorandprojektet startade 2014 och är en del av forskarskolan FIRST2. Den utförs i samarbete med det

Sustainable Food Systems

Sustainable Food Systems

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Sustainable Food Systems. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

Sustainable Development - Master's Programme

Information till dig som är student på masterprogrammet Sustainable Development. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Examensarbeten

Examensarbeten

Pågående ex-jobb Lucia Motlogelwa Ledwaba, MSc, arbetstitel: In-situ vermicomposting of faeces in a dry composting toilet. Lovisa Lindberg, MSc, arbetstitel: Utsläpp av växthusgaser och ammoniak