Agronom nationalekonomi

Publicerad: 05 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agronom nationalekonomi.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Masterprogrammet Agronom djur kan i kombination med kandidatprogrammet Djur och hållbarhet möjliggöra att fodringarna för en agronomexamen uppfylls. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • minst 90 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
  • alla obligatoriska programkurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • valbara programkurser

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Agronom inom djur, har djup kunskap om djurens biologi med fokus på fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende, och är väl förtrogen med vetenskaplig metodik. Agronomen inom djurområdet har god kännedom om samhällets och branschens regelverk för djurhållning och livsmedelsproduktion, samt djurhållande företags förutsättningar.

 

Utbildningsplan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Analytiska metoder

2024-09-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2024-09-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Produktionsekonomi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2025-01-20 - 2025-02-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Politisk utvärdering

2025-03-25 - 2025-05-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grafiskt ramschema 24/25 (PDF)

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Economics


Kontaktinformation