Agronom nationalekonomi

Publicerad: 24 juni 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agronom nationalekonomi.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Varmt välkommen till Agronom – nationalekonomi!  Den andra september börjar programmet, och vi ser alla fram emot att få träffa dig då.

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

På webbsidan ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som antagen till SLU.

Dina första kurser på programmet är Mikroekonomisk teori och Analytiska metoder.  På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar. Kurserna ger en grund att stå på för resten av kurserna i nationalekonomi, och det är viktigt att du tar dem först i programmet. Observera att kurserna ges vid Uppsala universitet.

Se till att du också läser den programspecifika informationen. Här finns information om både generell examen i nationalekonomi och om villkoren för agronomexamen, och information om vilka kurser som är möjliga att välja.  

Välkommen tillbaka till SLU Ultuna! Under de kommande två åren kommer du att fortsätta studera nationalekonomi och lantbruksvetenskap, nu med mer fokus på teman inom jordbruksekonomi. Du läser fortsättningskursen i lantbruksvetenskap tillsammans med de andra agronominriktningarna, tillämpningar i jordbruksekonomi och förkovrar dig i ekonometri för att få verktygen du behöver.  Du har också möjlighet att göra agronompraktik och åka på utbytesstudier under din tid på masterprogrammet. SLU ser fram emot att välkomna dig tillbaka i höst!

Varmt välkommen tillbaka till SLU!
Lovisa Nilsson,

Utbildningsplan

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Masterprogrammet Agronom djur kan i kombination med kandidatprogrammet Djur och hållbarhet möjliggöra att fodringarna för en agronomexamen uppfylls. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår i ovan rubrik "utbildningsplan" i enlighet med SLU:s lokala examensordning. 

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Agronom inom djur, har djup kunskap om djurens biologi med fokus på fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende, och är väl förtrogen med vetenskaplig metodik. Agronomen inom djurområdet har god kännedom om samhällets och branschens regelverk för djurhållning och livsmedelsproduktion, samt djurhållande företags förutsättningar.

 

Ramschema läsår 24/25

Grafiskt ramschema 24/25 (PDF)

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Economics


Kontaktinformation