Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 101 sidor som är taggade med Nationalekonomi:

About ECOS

A research school in collaboration between Department of Forest Economics and Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences. ECOS is an arena research school that aims to offer

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Jörgen Fransson

Växande storlek på svenska lantbruksföretag ökar behovet av effektiv företagsledning. Enligt Jörgen Fransson, chef för Jordbruksverkets enhet för landsbygdsutveckling, utgör verksamheten i KCF,

Jörgen Fransson

Växande storlek på svenska lantbruksföretag ökar behovet av effektiv företagsledning. Enligt Jörgen Fransson, chef för Jordbruksverkets enhet för landsbygdsutveckling, utgör verksamheten i KCF,

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till

Disp Aimable Nsabimana

Disp Aimable Nsabimana

Essays on Household Demand and Agricultural Policy Implications in Developing Countries johanna.nilsson@slu.se Aimable Nsabimana försvarar sin avhandling "Essays on Household Demand and

Disp Aimable Nsabimana

Disp Aimable Nsabimana

Essays on Household Demand and Agricultural Policy Implications in Developing Countries johanna.nilsson@slu.se Aimable Nsabimana försvarar sin avhandling "Essays on Household Demand and

Grönt möte i Grevie

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien

Contact

Contact

Göran Bostedt, Associate Professor Department of Forest Economics goran.bostedt@slu.se, 090-786 5027, 070-314 1487 Tim Hofmeester, Post-doc Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences