Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 115 sidor som är taggade med Nationalekonomi:
Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Forskning

Att hushålla med knappa resurser är en vanlig definition av ekonomi. Forskningsämnet ekonomi delas vanligen upp i företags- och nationalekonomi. Forskningen vid institutionen rör båda dessa

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Ekonomi - Naturresursfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv - Uppsala

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. CTA Sen anmälan Ekonomiska frågor

Nyhet: Excellent lärare

Skogsekonomins Cecilia Mark-Herbert antogs som excellent lärare i juni 2018. Utnämningen ges till lärare som visat undervisningsskicklighet, vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt, samverkan

Nyhet: Excellent lärare

Skogsekonomins Cecilia Mark-Herbert antogs som excellent lärare i juni 2018. Utnämningen ges till lärare som visat undervisningsskicklighet, vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt, samverkan

Forskar om misslyckande

Erik Hunter på SLU Alnarp spanar efter det onämnbara - de misslyckade projekten som vi egentligen helst vill glömma bort. I ett stort projekt, finansierat av familjen Kamprads stiftelse, vill han

Lantmästare på studieresa

Under några intensiva oktoberdagar besökte ett 30-tal lantmästarstudenter Norrbotten. Sveriges nordligaste landskap bjöd på bitande höstluft och många intressanta studiebesök på allt från välskötta

Forskar om misslyckande

Erik Hunter på SLU Alnarp spanar efter det onämnbara - de misslyckade projekten som vi egentligen helst vill glömma bort. I ett stort projekt, finansierat av familjen Kamprads stiftelse, vill han

Lantmästare på studieresa

Under några intensiva oktoberdagar besökte ett 30-tal lantmästarstudenter Norrbotten. Sveriges nordligaste landskap bjöd på bitande höstluft och många intressanta studiebesök på allt från välskötta

Bioflygbränsle

Bioflygbränsle

Ett grönare alternativ till det fossila flygbränslet är nödvändigt för den globala flygindustrin att drastiskt minska utsläppen från flyget och därmed nå uppsatt miljömål om 50 procent lägre

Bioflygbränsle

Bioflygbränsle

Ett grönare alternativ till det fossila flygbränslet är nödvändigt för den globala flygindustrin att drastiskt minska utsläppen från flyget och därmed nå uppsatt miljömål om 50 procent lägre