Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 6 sidor som är taggade med Nationalekonomi:
jagmastare1.png

Jägmästarprogrammet

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Kursöversikt grundnivå Kursöversikt avancerad nivå Som student ges du möjligheten att nå en yrkesexamen, jägmästarexamen. Genom dina kursval under studietiden kan ...

agronom-ekonomi1.png

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan ...

ekonomi1.png

Ekonomi - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrik nedan. Inriktningar - Inriktningar ...

agronom-ekonomi1.png

Agronomprogrammet - ekonomi, för antagna t.o.m. ht 2015

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - ekonomi och som antagits till programmet 2015 eller tidigare. Här hittar du information från programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. ...

agronom-ekonomi1.png

Agronomprogrammet - ekonomi, för antagna fr.o.m. ht 2016

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - ekonomi och som har antagits till programmet 2016 eller senare. Agronom - ekonomi är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp. Här hittar du information ...

agronom-ekonomi1.png

Agricultural Economics and Management - Master´s Programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Välkomstbrev ...