Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 158 sidor som är taggade med Nationalekonomi:

Environmental Economics and Management

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Programmet har ett internationellt

Agricultural Economics and Management

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Programmet har

Higher seminar

Higher seminar

Theorizing power in political ecology: The where of power inresource governance projects anni.hoffren@slu.se Power; Political ecology; Sociotechnical systems; Renewable energy; Tanzania Division

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk? På campus Alnarp ges kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter

Agronomprogrammet - ekonomi 270 hp

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - ekonomi och som antagits till programmet 2015 eller tidigare. Här hittar du information från programmet, ditt ramschema,

Blandade åsikter om klimatmärkning av livsmedel bland konsumenter

Klimatmärkning är ett politiskt styrmedel som kan användas för att påverka konsumenters inköp av livsmedel, och enligt en ny studie tycks de flesta konsumenter inte ha något emot klimatmärkning av

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Rådgivning

Statistisk rådgivning Vi erbjuder statistisk rådgivning i ramen av Centrum för statistik. Rådgivning för anställda vid SLU finanseras centralt och är därför gratis för våra kunder. För mer

SLU Future Food styrmedelsrapport

Miljöpåverkan från den svenska kosten överskrider de planetära gränserna. I en ny rapport ges rekommendationer för hur styrmedel kan användas i för att skapa en hållbar matkonsumtion i Sverige.

SLU Future Food styrmedelsrapport

Miljöpåverkan från den svenska kosten överskrider de planetära gränserna. I en ny rapport ges rekommendationer för hur styrmedel kan användas i för att skapa en hållbar matkonsumtion i Sverige.

Pia Nilsson

Pia Nilsson

Westlund, H., & Nilsson, P. (2019). Agriculture’s Transformation and Land-use Change in a Post Urban World: A Case study of the Stockholm Region, Journal of Rural Studies. Online publication complete

Agrarhistorisk konferens 2021

I augusti 2021 kommer avdelningen för agrarhistoria, tillsammans med institutionen för ekonomisk historia vid Uppsala universitet, stå värd för den största internationella konferensen för

Loading…