Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 117 sidor som är taggade med Nationalekonomi:
Disp Tafesse Tirkaso

Disp Tafesse Tirkaso

Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis johanna.nilsson@slu.se Wondmagegn Tafesse Tirkaso försvarar sin avhandling "Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis" den 16 november 2018 kl.

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Vi blir allt mer medvetna om vårt

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Lantbrukssektorn

Partners

Camilla Widmark, Senior Researcher and Project Coordinator A PhD in economics, specifically natural resource economic and a master in political science. Research interests are land use management,

POLYFORES

POLYFORES

Sustainable forests for the society of the future. A research programme with focus on descion-making support for Forest Ecosystem Services in Europe. For more current information, please use our

Baltic ForBio

Baltic ForBio

Baltic ForBio är ett EU-finansierat projekt för ökad produktion av förnybar energi, ökad institutionell kapacitet hos offentliga auktoriteter och relevanta organisationer för främjande av användande

Disp Tafesse Tirkaso

Disp Tafesse Tirkaso

Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis johanna.nilsson@slu.se Wondmagegn Tafesse Tirkaso försvarar sin avhandling "Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis" den 16 november 2018 kl.

Ekonomi - Naturresursfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv - Uppsala

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till

Agronom ekonomi - Jordbruk - Naturresurser - Ekonomi - Uppsala

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur

Ministerrådsmöte om torkan

Den 19 september kallade landsbygdminister Sven-Erik Bucht till ett extra ministerrådsmöte för de nordiska ministrarna inom jord- och skogsbrukssektorn. Anledningen var förstås det extrema vädret med

Ministerrådsmöte om torkan

Den 19 september kallade landsbygdminister Sven-Erik Bucht till ett extra ministerrådsmöte för de nordiska ministrarna inom jord- och skogsbrukssektorn. Anledningen var förstås det extrema vädret med

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på