Agricultural Economics and Management - Master´s Programme

Publicerad: 20 december 2018
agronom-ekonomi1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agricultural Economics and Management.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Congratulations to your place at the Agricultural Economics and Management - Master´s Programme at SLU. We are looking forward to meet you here in Uppsala this autumn!

 

Students with a background in Business Management

The programme, and the autumn semester, will begin 2 September 2019, 8.45 am, at SLU in Uppsala, with the welcome speech by the deputy dean, Faculty of natural resources and agricultural sciences, and study social information, in Loftets hörsal (see map). At 10.00 am the roll call will take place.

Students with a background in Economics

The programme, and the autumn semester, will begin 2 September 2019 at Uppsala University in Uppsala centre, with the course Analytical Methods (8.15 am, Room A114). Please note that the course is held at Ekonomikum at Uppsala University. The same day an orientation and a roll call will take place at 1.15 pm at the Department of Economics, located in Ulls hus, at SLU in Uppsala (see map https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/om-slu/orter/uppsala/kartaadresserultunakombinerade-ulls.pdf).

Students with a background in Business management will start their studies with "Marketing, Responsibility and Ethics". Students with a background in Economics will start their studies with "Analytical Methods" and "Microeconomic theory" (first lecture on 3 September at Uppsala University). Search your course for more information about the course. On the course pages you will find schedules for your classes and course messages. Schedule and literature for the courses will be published at least four weeks ahead of time, so please make sure you have the course literature at hand at the start of the semester.

You are also invited to attend an orientation programme 29-30 August were you will be given essential and useful information about your stay in Sweden and your studies at SLU. You will find all information that you will need as new student at SLU at the page New student. On this page you will also find the orientation programme that you are invited to attend. On this page you will also find more information about the roll call and orientation programme.

 

Once again, welcome to SLU!

Lovisa Nilsson & Ruben Hoffmann

Director and deputy director of studies for

Agricultural Economics and Management-Master’s programme

Environmental Economics and Management- Master´s Programme

 

Inriktningar

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen.

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet Agricultural economics and management?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i företagsekonomi eller i nationalekonomi.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2019 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1 antagna ht 18: 5 platser
  • Åk 2 antagna ht 17: 2 platser

 

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta
Programmet ges på engelska.

Den svenska namnet på programmet är Agrar ekonomi och företagsledning.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se