Agricultural Economics and Management - Master´s Programme

Publicerad: 07 april 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agricultural Economics and Management.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Congratulations on your place at the Agricultural Economics and Management - Master´s Programme! We look forward to meeting you here in Uppsala this autumn.

The autumn semester 2021 begins with roll call and study information on campus.

Date: Monday 30 August

Time and place: On the pages for new students, you will find information
about the study start and when the roll call for your programme begins.

On these pages, you will also find all the information you need as a new
student at SLU, including information about the orientation days. The
orientation days are not mandatory but we recommend that you attend
them. They take place at the end of August, before the semester starts, and
provide essential and useful information about your stay in Sweden and
your studies at SLU.

Students with a background in Economics

The programme, and the autumn semester, will begin with the course Analytical Methods (time and place will be announced later). Please note that the course is held at Ekonomikum at Uppsala University.

Students with a background in Business Management

The programme, and the autumn semester, will begin with the course"Marketing, Responsibility and Ethics".

Search your course  for more information about the course. On the course page, you will find a timetable for your classes and other course-related information. Timetables and reading lists will be published at least four weeks before the course starts.

Please make sure you also read the programme-specific information for new students: Agriculture Economics and Management

 

Once again, welcome to SLU!

Lovisa Nilsson & Ruben Hoffmann

Director and deputy director of studies for

Agricultural Economics and Management-Master’s programme

Environmental Economics and Management- Master´s Programme

 

 

Inriktningar

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen.

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet Agricultural economics and management?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i företagsekonomi eller i nationalekonomi.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2021 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna ht 20: 0 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta
Programmet ges på engelska.

Den svenska namnet på programmet är Agrar ekonomi och företagsledning.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se