Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 249 sidor som är taggade med Företagsekonomi:
Aktuella projekt

Aktuella projekt

Här presenteras pågående projekt, utredningar och andra engagemang som våra medarbetare deltagit i. Läs till exempel om Sarah Fitz-Koch, en av institutionens doktorander. Hennes spännande forskning

Efterfrågad KCF-bok om företagsledning

Efterfrågad KCF-bok om företagsledning

Nu pågår arbetet med en grundläggande bok om företagsledning. Bra kurslitteratur om området har länge saknats, ekonomiska medel från SLU har gett nya möjligheter. Bokens fem författare arbetar alla

Forskar om misslyckande

Erik Hunter på SLU Alnarp spanar efter det onämnbara - de misslyckade projekten som vi egentligen helst vill glömma bort. I ett stort projekt, finansierat av familjen Kamprads stiftelse, vill han

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Vi blir allt mer medvetna om vårt

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Lantbrukssektorn

Utbytesstudier i Hanoi

Vill du studera en termin i Hanoi vid Vietnamn National University of Agriculture? Två studenter vid SLU Alnarp har möjligheten att tillbringa vårterminen 2020 i en spännande del av världen. Vietnam

Utbytesstudier i Hanoi

Vill du studera en termin i Hanoi vid Vietnamn National University of Agriculture? Två studenter vid SLU Alnarp har möjligheten att tillbringa vårterminen 2020 i en spännande del av världen. Vietnam

Studera i Vietnam

Vill du studera en termin i Hanoi vid Vietnamn National University of Agriculture? Två studenter vid SLU Alnarp har möjligheten att tillbringa vårterminen 2020 i en spännande del av världen. Vietnam

Ekonomi & Marknad

Ekonomi & Marknad

Vårt fokus är att driva, utveckla och öka medvetenheten och kunskapen om hållbart företagande i de gröna näringarna genom relevant och tillämpbar tvärvetenskaplig forskning. Vi är praktiknära,

IPCC och hålllbarheten

KCF ANALYS Tema Marknad En personlig reflektion av Ove Karlsson, ställföreträdande verksamhetsledare för SLU Kompetenscentrum företagsledning. " Nyligen publicerades IPCC-rapporten, den som

Kurs i Strategisk företagsledning inspirerar

Bättre struktur i vardagen och insikt om värdet av ledarskap - SLU:s kurs i strategisk företagsledning ger direkt resultat. Martin Kallsäby har redan fått tillgång till verktyg som lyfter det dagliga

Kurs i Strategisk företagsledning inspirerar

Bättre struktur i vardagen och insikt om värdet av ledarskap - SLU:s kurs i strategisk företagsledning ger direkt resultat. Martin Kallsäby har redan fått tillgång till verktyg som lyfter det dagliga

Loading…