Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 338 sidor som är taggade med Företagsekonomi:
Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att nå miljömålet för levande skogar genom att de privata skogsägarna åter sig att göra mer frivilliga naturvårdsinsatser? Troligen inte, visar analysen av en enkätstudie med ca 1200

Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att nå miljömålet för levande skogar genom att de privata skogsägarna åter sig att göra mer frivilliga naturvårdsinsatser? Troligen inte, visar analysen av en enkätstudie med ca 1200

Jerker Nilsson

Jerker Nilsson

Jerker Nilsson är professor (emeritus) i företagsekonomi, särskilt kooperativt företagande och marknadsföring. Jerker Nilssons forskning är inriktad mot kooperativt företagande samt – mera brett –

SLU KCF

SLU KCF

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och

Torbjörn utbildar ledare

SLU utbildar framtidens ledare, det konstaterar Torbjörn Jonasson, universitetsadjunkt på SLU och utbildare inom ledarskap och organisation. Oavsett om du är lantmästare, trädgårdsingenjör,

Torbjörn utbildar ledare

SLU utbildar framtidens ledare, det konstaterar Torbjörn Jonasson, universitetsadjunkt på SLU och utbildare inom ledarskap och organisation. Oavsett om du är lantmästare, trädgårdsingenjör,

Agricultural Economics and Management - Master's programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Camilla Widmark

Camilla Widmark

Camilla Widmark (Associate Professor), is mainly doing research and teaching as well as administrative tasks at the Department of Forest Economics (Head of department). From Januari 1st, 2017,

Annie Drottberger

Annie Drottberger

Annie Drottberger är doktorand i företagsekonomi vid SLU, med inriktning på hur företagare inom trädgårdsbranschen tar till sig tekniska innovationer och ny kunskap. Hennes forskning fokuserar på hur

Sustainable Food Systems

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Sustainable Food Systems. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) antagna fr.o.m. ht21

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) antagna fr.o.m. ht21

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna fr.o.m. ht 2021. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) antagna t.o.m. ht20

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna t.o.m. ht 2020. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt

Loading…