Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 217 sidor som är taggade med Företagsekonomi:

Agronom ekonomi - Jordbruk - Naturresurser - Ekonomi - Uppsala

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur

Ekonomi - Hållbar utveckling

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. CTA Ekonomi Ekonomiska frågor med

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? CTA Environmental economics Vi blir

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? CTA Agricultural

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

KCF

KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna

Kurs i SFL

SLU:s nya kurs i strategisk företagsledning har fått en rivstart. Under första kursveckan fick företagare och rådgivare ta del av kunskap och verktyg som krävs för att analysera företagens strategier

Amanda ny medarbetare i KCF

KCF:s nya medarbetare Amanda Andersson brinner för en hållbar livsstil, både i företagandet och på det personliga planet. Med ett stort intresse för strategisk företagsledning och erfarenhet från

Räcker pengarna? En dag om finansiering av lantbruksföretag.

Ja, det är många som undrar hur pengarna ska räcka efter den svåra torkan under sommaren 2018. Ämnet har präglat vinterns diskussioner i företag och hos kreditgivare och var även temat under KCF:s

Amanda ny medarbetare i KCF

KCF:s nya medarbetare Amanda Andersson brinner för en hållbar livsstil, både i företagandet och på det personliga planet. Med ett stort intresse för strategisk företagsledning och erfarenhet från

Räcker pengarna? En dag om finansiering av lantbruksföretag.

Ja, det är många som undrar hur pengarna ska räcka efter den svåra torkan under sommaren 2018. Ämnet har präglat vinterns diskussioner i företag och hos kreditgivare och var även temat under KCF:s

Kurs i SFL

SLU:s nya kurs i strategisk företagsledning har fått en rivstart. Under första kursveckan fick företagare och rådgivare ta del av kunskap och verktyg som krävs för att analysera företagens strategier