Skogsekonomi

Publicerad: 22 september 2022
Studenter

Den här sidan är till för dig som studerar på programmet Skogsekonomi

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2022

Grattis till din plats på kandidatprogrammet Skogsekonomi på SLU i Uppsala, campus Ultuna.

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst! Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 29 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar. På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Skog, skogssektorn och hållbar utveckling. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar. Den första kursen och flera kommande kurser kommer innehålla moment i fält i områden där det finns en hel del fästingar. Vi rekommenderar därför att studenterna är vaccinerade mot TBE och har med sig kläder för skogsbesök redan till första kursen.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program.

De första åren innehåller grundläggande kurser i framförallt skogsbruksvetenskap och företagsekonomi, därefter följer mer tillämpade kurser nära skogssektorn där du arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet.

Efter kandidatexamen finns möjligheter att fortsätta studera på olika mastersprogram och att med vissa kombinationer av kurser nå en jägmästarexamen. Arbetsmarknaden för företagsekonomiskt inriktade skogsakademiker är god.

Varmt välkommen till SLU!
Anders Lindhagen, Programstudierektor

 

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum

Studera med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, asperger eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om riktat pedagogiskt stöd.

Verktyg för studieplanering - Vägen till examen

Nu finns ett verktyg i excel att ladda ner för att underlätta för dig som student på Skogsekonomi att få en överblick över dina studier och kunna planera vägen till examen. Syftet är att göra det enklare för den som siktar på att ta ut en jägmästarexamen att förstå vad som krävs, men verktyget kan även användas för att se hur man ligger till när det gäller kandidatexamen.
Med hjälp av verktyget kan man simulera olika kursval och snabbt se hur utfallet av olika val kan bli. Genom att ange uppgifter om kurser, som man har läst eller har tänkt läsa, får man se hur man ligger till gentemot kraven för den tänkta examen. För programkurser finns förifyllda uppgifter. Det finns även möjlighet att lägga till andra kurser. Då hittar du de uppgifter som du behöver i kursplanen för aktuell kurs.

Vi arbetar löpande med kvalitetssäkring och utveckling av verktyget därför måste  användare av verktyget vara uppmärksam på att alltid använda senaste versionen som finns på denna sida att ladda ner.

Verktyg för studieplanering

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Forest Business Management (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Anders Lindhagen, Forskare
Institutionen för skogsekonomi
anders.lindhagen@slu.se Telefon: 018-67 38 40

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04