Ny sökning
SV0017

Skogsbruk och skogens produkter

Kursen behandlar hur skogsbruk bedrivs i de nordiska länderna och omfattar hela kedjan från plantskola till slutkunden för en färdig produkt med fokus på råvaruproduktionen. Internationella utblickar utanför de nordiska förhållandena görs men huvudfokus är det Nordeuropeiska skogsbruket vilket är ett skogsbruk med flera mål. Kursen handlar om skogens och skogsbrukets förmåga att bidra med råvara till skogsindustrin och med ett brett spektrum av andra ekosystemtjänster. Kursen genomförs med föreläsningar, litteraturstudier, seminarium, studiebesök och exkursioner. Exkursioner, studiebesök och seminarier är obligatoriska moment.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 6hp Arbetsprocesser

  • 5 hp Naturliga processer

  • 4 hp Mål, planering och policy


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0017

Läsåret 2023/2024

Skogsbruk och skogens produkter (SV0017-30259)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Skogsbruk och skogens produkter (SV0017-30150)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0017 Anmälningskod: SLU-30194 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%