Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 772 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Smakprov Vad kan du om omvärlden?

1.1.1 Introticket – Vad kan du om omvärlden? De 17 globala målen. En kort övning med fem frågor med valbara alternativ för att testa nya perspektiv där man tittar på sin egen kunskap utifrån. Om

Grundutbildning

Institutionen ger kurser inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Kurserna ingår i SLU:s Jägmästarprogram men kan även

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Vildsvin

Vildsvin som bökar på åkrarna i jakt på föda och äter av grödan ställer till med problem i jordbruket. Hur påverkas skadorna av utfordring? Lockas vildsvinen bort från fälten eller inte? Och hur

SLU Skog och Hälsa

Inom Skog och Hälsa vid SLU bedriver vi tvärvetenskaplig forskning, utvecklingsarbete och samverkar med det omgivande samhället. Vi är specialister på skogsmiljön och samarbetar med forskare inom

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Avsnitt 5: Women in science

I det här avsnittet diskuterar vi vikten av kvinnliga förebilder inom vetenskap och evenemanget Soapbox science. Gäst i avsnittet är Judith Felten, universitetslektor vid Umeå Plant Science Centre,

QWARTS slutkonferens

QWARTS slutkonferens

Räcker vittringen till ett hållbart skogsbruk? Inbjudan till QWARTS slutkonferens vattenmiljo-webb@slu.se QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett

QWARTS-projektet avslutat

Det stora forskningsprojektet QWARTS om vittring har avslutats och den 5 februari hölls en slutkonferens. QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Loading…