Skogsvetarprogrammet

Publicerad: 23 augusti 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på Skogsvetarprogrammet.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2021

Grattis till din plats på Skogsvetarprogrammet på SLU i Umeå!

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst! Höstterminen 2021 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 30 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar. På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Dina första kurser på programmet går parallellt och heter Skog – nyttjande och värden samt Skoglig marklära och klimatologi. Du kommer att vara en del i fält under dessa så kom förberedd för detta. På kurssidorna hittar du scheman och annan kursrelaterad information. Slutligt schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter.

De kommande 3 åren kommer att bli lärorika, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga och framförallt värdefulla och nödvändiga för dig oavsett om du fortsätter på avancerad nivå eller avslutar med en kandidatexamen. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. Undervisning på engelska med engelsk kurslitteratur och med internationella perspektiv introduceras efterhand.

De första åren innehåller grundläggande kurser i framförallt skogsbruksvetenskap och biologi, men även i t.ex. företagsekonomi, matematisk statistik och kemi som är tillämpade mot skog som ekosystem och resurs för träråvara och andra värden. Du kommer att lära dig om både skogsbruk och annan markanvändning i skog och skogslandskap. I slutet av andra året följer valbara kurser med biologisk eller skogsbruksvetenskaplig inriktning där du får möjligheter att specialisera dig. Tredje året avslutas med ett självständigt kandidatarbete.

Efter kandidatexamen finns möjligheter att fortsätta studera på olika mastersprogram och med kombinationer av kurser nå en jägmästarexamen. Arbetsmarknaden för skogsakademiker är god, i synnerhet inom näringslivet.

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektorerna för Skogsvetarprogrammet

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum

Studera med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, asperger eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om riktat pedagogiskt stöd.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Forest Sciences (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektorer:

Erik Anerud, Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
erik.anerud@slu.se, Telefon: 090-786 81 37

Petter Axelsson, Forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö
petter.axelsson@slu.se Telefon: 090-786 83 61

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04