Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 1565 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Grundutbildning

Institutionen ger kurser inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Kurserna ingår i SLU:s Jägmästarprogram men kan även

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Docentföreläsningar på SLU Play

Docentföreläsningar på SLU Play

Föreläsningarna finns att se på SLU Play fram till 21 maj. Elias Andersson: In the woods – Work and organisation in socio-ecological relations and spaces. Rosa Goodman: Transforming tropical forest

Disputation Clydecia Spitzer

Disputation Clydecia Spitzer

Linking root traits and plant-soil feedbacks to environmental change in the sub-arctic tundra charlotta.bergstrom@slu.se Clydecia Spitzer försvarar sin avhandling "Linking root traits and

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Disputation Ewa Orlikowska

Disputation Ewa Orlikowska

Strengthening conservation through green inrastructure: linking protected areas, habitats and species charlotta.bergstrom@slu.se Ewa H. Orlikowska försvarar sin avhandling "Strengthening

Disputation Ewa Orlikowska

Disputation Ewa Orlikowska

Strengthening conservation through green inrastructure: linking protected areas, habitats and species charlotta.bergstrom@slu.se Ewa H. Orlikowska försvarar sin avhandling "Strengthening

Disputation Clydecia Spitzer

Disputation Clydecia Spitzer

Linking root traits and plant-soil feedbacks to environmental change in the sub-arctic tundra charlotta.bergstrom@slu.se Clydecia Spitzer försvarar sin avhandling "Linking root traits and

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Smakprov Vad kan du om omvärlden?

1.1.1 Introticket – Vad kan du om omvärlden? De 17 globala målen Vem tror du är ansvarig för att de globala målen uppnås? 1 FN X Världens regeringar 2 Alla människor tillsammans 1. Mål 15: Ekosystem

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Loading…