Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 1123 sidor som är taggade med S-fakulteten:
Fakulteten för skogsvetenskap

Fakulteten för skogsvetenskap

Fakulteten för skogsvetenskap är världsledande inom skogsforskning. Fakulteten har sitt huvudsäte i Umeå och bedriver verksamhet över hela landet. De skogliga utbildningarna är unika, endast vid SLU

FRAS Exkursion-Granbarkborreskador och alternativ till gran

FRAS Exkursion-Granbarkborreskador och alternativ till gran

FRAS Exkursion-Granbarkborreskador och alternativ till gran Desiree.Mattsson@slu.se Exkursion inom FRAS för allmänheten och även inbjudna. Preliminärt program: Block 1 • Åtgärder för att minska

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i

Värt att veta Bekämpa fattigdom – plantera ett träd

Värt att veta Bekämpa fattigdom – plantera ett träd

Värt att veta... Bekämpa fattigdom – plantera ett träd ulla.ahlgren@slu.se Kan träd hjälpa människor ur fattigdom? SLU-agronom Håkan Örberg är engagerad i den svenska biståndsorganisationen

Värt att veta Skogen, maten, hälsan

Värt att veta Skogen, maten, hälsan

Värt att veta... Skogen, maten, hälsan – globala perspektiv på mat- och näringssäkerhet ulla.ahlgren@slu.se Skog och matsäkerhet nämns sällan tillsammans, men världens skogar spelar en stor roll

Riskfylld handel med växter

I flera länder runt Östersjön har en ny svampsjukdom som hotar tallen fått fäste, nu har den även kommit till Sverige. Liksom i många andra fall kommer hotet via trädgårdar och parker dit många

Riskfylld handel med växter

I flera länder runt Östersjön har en ny svampsjukdom som hotar tallen fått fäste, nu har den även kommit till Sverige. Liksom i många andra fall kommer hotet via trädgårdar och parker dit många

Riskfylld handel med växter

I flera länder runt Östersjön har en ny svampsjukdom som hotar tallen fått fäste, nu har den även kommit till Sverige. Liksom i många andra fall kommer hotet via trädgårdar och parker dit många

UPSC Cutting-Edge Seminarium: Cyril Zipfel

UPSC Cutting-Edge Seminarium: Cyril Zipfel

Regulation of receptor kinase signaling during immunity and beyond UPSC Cutting-Edge Seminarium Talare: Cyril Zipfel Department of Plant and Microbial Biology, University of Zurich, Switzerland

Vindelälvensbiosfärområde

Vindelälvensbiosfärområde

Informationsmöte Välkommen på ett informationsmöte om Vindelälvens biosfärområde och om regionalt skogsprogram för Västerbotten. Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur I juni kommer FN-organet

Vindelälvensbiosfärområde

Vindelälvensbiosfärområde

Informationsmöte Välkommen på ett informationsmöte om Vindelälvens biosfärområde och om regionalt skogsprogram för Västerbotten. Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur I juni kommer FN-organet

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i