Skogsbruk med många mål

Publicerad: 21 maj 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Skogsbruk med många mål.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2021

Grattis till din plats på masterprogrammet Skogsbruk för många mål!

Programmet ges på distans av SLU och Linnéuniversitetet (LNU). Vi ser fram emot att möta dig som student i höst!

Höstterminen 2021 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 30 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU. Eftersom du också blir antagen på LNU är det viktigt att du tar del av den information som finns här för nya studenter.

Dina första kurser på programmet läses parallellt och är Att forska i skog – vetenskapsmetodik (SLU) och Skogsskötsel för flera mål (LNU). På kurssidan för Att forska i skog vetenskapsmetodik hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar. Information om Skogsskötsel för flera mål hittar du i kursens välkomstbrev och på kurssidan i Canvas, som du loggar in på med ditt studentkonto.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter.

Du behöver registrera ett studentkonto på båda lärosätena för att kunna ta del av utbildningen.

Vi som ansvarar och undervisar på programmet Skogsbruk med många mål ser fram emot att träffa dig som student nu i höst och vi hoppas att du kommer trivas som student på SLU och Linnéuniversitetet!

Varmt välkommen till SLU och LNU!

Karin Hjelm, Programstudierektor SLU
Erika Olofsson, Programansvarig LNU

 

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på masterprogrammet är Multi-purpose forest management.

Programmet ges gemensamt av Linnéuniversitetet (LNU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och syftar till en gemensam examen (joint degree).


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Karin Hjelm, Universitetslektor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
karin.hjelm@slu.se Telefon: +46 40 41 53 30

Programansvarig Linnéuniversitet 

Erika Olofsson, Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik, LNU
erika.olofsson@lnu.se Telefon + 46 470 70 89 99

Handläggare:

Gunnel Eriksson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
gunnel.eriksson@slu.se, Telefon: +46 90-786 82 46