Skogsbruk med många mål

Publicerad: 27 juni 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Skogsbruk med många mål.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Utbildningsplan

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild ramschema läsår 23/24

Årskurs 2

Skoglig fjärranalys

2023-10-31 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Översiktsbild ramschema läsår 24/25

Årskurs 3

Skoglig fjärranalys

2024-11-01 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på masterprogrammet är Multi-purpose forest management.

Programmet ges gemensamt av Linnéuniversitetet (LNU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och syftar till en gemensam examen (joint degree).


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Karin Hjelm, Universitetslektor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
karin.hjelm@slu.se Telefon: +46 40 41 53 30

Programansvarig Linnéuniversitet 

Erika Olofsson, Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik, LNU
erika.olofsson@lnu.se Telefon + 46 470 70 89 99

Handläggare:

Gunnel Eriksson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
gunnel.eriksson@slu.se, Telefon: +46 90-786 82 46