Jägmästarprogrammet

Publicerad: 01 mars 2018
jagmastare1.png

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet.

Som student ges du möjligheten att nå en yrkesexamen, jägmästarexamen. Genom dina kursval under studietiden kan du skapa olika studieinriktningar.

Viktiga datum

Viktiga datum  läsåret 17/18

Nu finns viktiga datum publicerade för läsåret 17/18 på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för årets läsår. Du hittar dem här.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten.

 

 

Studiemedel

Studiemedel 

När du söker studiemedel måste du ange vilka veckor du är registrerad på kurs, vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel för dessa veckor. Om du följer programmet så ska du söka studiemedel för programstudier. Utifrån vilka kurser du läser kan du avgöra vilka studietider du har, information om studietid finns på varje kurssida. Nedan följer några tips för att underlätta för dig när du ansöker om studiemedel. För frågor om studiemedel vänd dig till CSN webbsida .

Sök alltid för ett helt läsår så undviker du krångel runt jul med förnyad prövning och du har på dig till ytterligare nästa läsår att nå upp till kraven på studieresultat som CSN ställer.

 • Ange vilket program du läser
 • Kontrollera att de förifyllda datumen/veckorna stämmer överens med den tid du har rätt och önskar att söka studiemedel för
 • Kontrollera om just ditt studieår följer terminstiderna eller om du läser mer eller färre poäng. Du hittar SLU:s ordinarie terminstider på studentwebben.
 • Du hittar kurstider och poäng för varje kurs i ramschemat.
 • Ett vanligt läsår är 60 högskolepoäng (hp), höstterminen är 30 hp och vårterminen 30 hp.

För dig som läser jägmästarprogrammet gäller följande:

 • Årskurs I, antagna ht 2017, läser ett fullt läsår om 60 hp.  Dessutom läser ni en obligatorisk kurs, Sverigeresan norr , sommaren 2018 som ni kan söka studiemedel för. Det innebär att termin II , våren 2018 är lite längre och motsvarar 62,5 hp. Denna kurs omfattar 7, 5 hp. Kursen är uppdelad i två studieperioder. Studietiderna för del I som omfattar 2,5 hp samt del II, som omfattar 5 hp, hittar ni på kurshemsidan eller i ramschemat. Ni kan tyvärr inte söka studiemedel för sommaren 2018 ännu, utan ni söker  för våren 2018 och får runt jul ändra er ansökan (vi meddelar när det är dags och hur du ska göra)
 • Årskurs II, antagna ht 2016läser ett utökat studieår då termin 3, höstterminen, börjar med del II av kursen Sverigeresan norr, enligt tidigare information söker du studiemedel för del II av kursen tillsammans med  kurserna termin 3 och 4. Det innebär att hösten, termin 3, motsvarar 35 hp och våren termin 4, 30 hp. 
 • Årskurs III och senare, antagna ht 2015 och tidigare, läser 60 hp per läsår enligt ordinarie terminstider. Däremot finns en möjlighet att efter kandidatarbete då ni uppnått 180 hp avsluta terminen lite tidiagre. Då söker ni enbart för 52,5 hp termin 6.

Examenskrav för dig som startade 2012 -2015.

Vi tror att du själv vill utforma din utbildning. Därför ger vi dig mer möjlighet att välja själv!

Vi tror att det är bra att då och då fundera kring och se över vad vi gör inom utbildningen. Vilka kurser ska alla läsa, vilka kurser ska erbjudas som du kan välja själv? Varje år bestämmer vi hur just kursutbudet ska se ut till nästa läsår.

2007 bestämde vi oss för att införa och ändra några krav för alla blivande jägmästare. Nu 2015 tyckte vi det var dags igen att ompröva kraven utifrån hur programmet har fungerat.
Innan ett beslut har tagits om en förändring så har det diskuterats i många sammanhang där bland annat du som student har haft  en representant förutom lärare, forskare och andra som arbeta med utbildning.

Vad är det då som är nytt?

Tidigare examenskrav (nedan) blir istället för krav en möjlighet. Du kan välja att läsa kurser på avancerad nivå inom skogsbrukets organisation och ledarskap eller  inom skogspolitik. Från och med läsåret 2017/18 finns även möjlighet att både läsa kurser inom på avancerad nivå i Umeå och läsa kurser vid något av SLU:s campus, eller utomlands. Nu har utrymmet  för valmöjlighet ökat från 60 hp till 90 hp!

Ibland vet du precis vad du vill välja, ibland är det svårt att välja bort något. Från och med läsåret 17/18 har du större möjlighet att få med mer av de du vill läsa. För någon kan det innebära att ägna ett helt läsår att skriva ett examensarbete om 60 hp. Kanske har du stött på ett spännande projekt under dina studieår och önskar att få delta i projektet och ägna dig åt det fullt ut. Nu finns den möjligheten.

Studera utomlands och välja kurser på SLU campus

Nu finns utrymme att både välja programkurser på SLU campus och plugga utomlands eftersom du har flera terminer med möjlighet att välja och sätta ihop din egen profil.

Tidigare var ett krav för att få ut examen att alla studenter skulle läsa

 • kurs i skogsbrukets organisation och ledarskap *
 • minst 5 hp skogspolitik inklusive en utlandsresa
 • skriva ett självständigt arbete om (examensarbete) på 30 hp

Från läsåret 16/17 (kull 12/17) är de två första kraven borttagna och det självständiga arbetet kan omfatta 30 hp eller 60 hp.

Du väljer själv ur bland programkurserna hur du vill att din utbildning ska vara!

 

 

 

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.
Läs mer om examen här.

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på jägmästar- eller skogsmästarprogrammet.

Här hittar du mer information och ansöker.

Här finns utbildningsplan med examensmål för dig som startar hösten 2016 eller senare.


Kontaktinformation

Programstudierektor Jägmästarprogrammet

Anders Karlsson eller Ola Carlén
Fakulteten för skogsvetenskap
PSR-jmp@slu.se018 67 10 00 vxl.

Sidansvarig: maria.sterner@slu.se