Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 102 sidor som är taggade med Kurs:

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

Kurs i ekologi för fiskevård

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Sommarkurs 2019

Sommarkurs 2019

Besök laxtrappan i Stornorrfors, fjällvandra i Ammarnäs och träffa en renskötare. Tillsammans med deltagare från USA lär du dig om hållbart nyttjande av naturresurser och undersöker konflikter som

Kurs i SFL

SLU:s nya kurs i strategisk företagsledning har fått en rivstart. Under första kursveckan fick företagare och rådgivare ta del av kunskap och verktyg som krävs för att analysera företagens strategier

Kurs i SFL

SLU:s nya kurs i strategisk företagsledning har fått en rivstart. Under första kursveckan fick företagare och rådgivare ta del av kunskap och verktyg som krävs för att analysera företagens strategier

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment.

Doktorandkurs: CRITICALITY BEYOND DISCIPLINARITY: Working knowledge(s) in, of and for design

Doktorandkurs: CRITICALITY BEYOND DISCIPLINARITY: Working knowledge(s) in, of and for design

Doktorandkurs: Criticality Beyond Disciplinarity hanna.weiber.post@slu.se Working knowledge(s) in, of and for design Criticality does not belong to any one discipline. Rather, it helps us observe

Doktorandkurs: CRITICALITY BEYOND DISCIPLINARITY: Working knowledge(s) in, of and for design

Doktorandkurs: CRITICALITY BEYOND DISCIPLINARITY: Working knowledge(s) in, of and for design

Doktorandkurs: Criticality Beyond Disciplinarity hanna.weiber.post@slu.se Working knowledge(s) in, of and for design Criticality does not belong to any one discipline. Rather, it helps us observe

Utbildning

Utbildning

Energi- och livscykelanalys 5hp, kurskod: TN0285. Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019 FältForsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Gender and Forests

This PhD course will provide the students with an improved understanding of gendered and power processes of and in relation to forests, primary in a northern context. The course is either 3.0 credit