Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 88 sidor som är taggade med Kurs:

Mikael Lundbäck

Framtidens råvaruförsörjningskedja, analys av olika avverknings- och transportsystem för att möta dagens och framtidens krav på produkter och effektivitet Det övergripande målet med

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt malin.sandberg@slu.se Pågående doktorandprojekt

Malin Johansson

Malin Johansson

Incentives for continuous service improvements in customer-supplier relationships for wood harvesting Malin Johanssons industridoktorandprojekt startade våren 2017, med Stora Enso som värdföretag och

Kurs i ekologi för fiskevård

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i

Kurs i strategisk företagsledning

Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom

Feng Chen

Fungal pretreatment of lignocellulosic biomass by edible mushroom for biofuel production Doktorandprojektet startade januari 2018 och syftar till att maximalt förbehandla träaktiga material som ska

Gender and Forests

This PhD course will provide the students with an improved understanding of gendered and power processes of and in relation to forests, primary in a northern context. The cource is either 3.0 credit

Kurs i strategisk företagsledning

Kurs i strategisk företagsledning

Ny kurs i toppklass från SLU och Kompetenscentrum företagsledning, KCF, för aktiva företagare i den gröna sektorn! Att skapa hållbara företag som är smart organiserade kräver allt större kunskap inom

Kurs i strategisk företagsledning

Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom

Anmälan

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i januari 2019. Utbildningen är nationell och genomförs under två vinterhalvår 2019-2020. Kursen går på distans med möten förlagda till olika orter i

Sök kurser

Sök kurser

Kurser inom grundutbildning emma.sandstrom@slu.se Lägg in url t grundkurser inom srh i sidinställning genväg.