Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas.


Det finns 266 sidor som är taggade med Naturvetenskap:

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Velemir Ninkovic, skadegörare i lantbruket

Velemir Ninkovic är samverkanslektor i integrerat växtskydd med fokus på skadegörare i lantbruket.

Publikationer

Publikationer

Här visas institutionens publikationer. Du kan också själv söka publikationer efter författare eller efter titel/institution. Sidorna hämtas från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub.

Nytt poddavsnitt: Proteinerna tar oss närmare sanningen

Det pratas mycket om proteiner nuförtiden. Då handlar det ofta om mat och foder. Men proteiner kan också användas för att förstå och kartlägga gener. I det åttonde avsnittet får vi veta hur just

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Nytt poddavsnitt: Proteinerna tar oss närmare sanningen

Det pratas mycket om proteiner nuförtiden. Då handlar det ofta om mat och foder. Men proteiner kan också användas för att förstå och kartlägga gener. I det åttonde avsnittet får vi veta hur just

Hedvig Stenberg

Hedvig Stenberg

Jag jobbar i ett projekt om medfödd neurologisk sjukdom hos griskultingar. Målet med projektet är att undersöka vilka virus som kan orsaka medfödd sjukdom i nervsystemet hos grisar och hur virusen

Ann-Mari Fransson

Ann-Mari Fransson

In my most recent years of research I have been working with may aspects of urban vegetation. One of my two main focus areas are improiving urban tree coditions through better planting beds. Tree

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Karin Wiberg

Karin Wiberg

karin.wiberg@slu.se wiberg Jag är fakultetsprofessor och leder en forskargrupp i organisk miljökemi (POPs-gruppen). Vi studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska

Disp Sepideh Lamei

Disp Sepideh Lamei

The effect of honeybee­specific lactic acid bacteria on american foulbrood disease of honeybees eva.andersson.bjorkman@slu.se Sepideh Lamei försvarar sin avhandling de 1 juni 2018 Alla

Disp Sepideh Lamei

Disp Sepideh Lamei

The effect of honeybee­specific lactic acid bacteria on american foulbrood disease of honeybees eva.andersson.bjorkman@slu.se Sepideh Lamei försvarar sin avhandling de 1 juni 2018 Alla