Plant Biology for Sustainable Production Master´s Programme

Publicerad: 27 september 2022

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

 

 

 

Fakta

  • Programmet ges på engelska.
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion.

Kontaktinformation

Programstudierektor Plant Biology for Sustainable Production

Ida Lager, forskare vid inst. för växtförädling
Tel. 040-41 5348, ida.lager@slu.se