Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 955 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Riskbedömningssystem för markpackning

Riskbedömningssystem för markpackning

Projektet fullständiga titel är Implementering av riskbedömningssystem för markpackning - användarnas utvärdering av potentialer och hinder. Från RådNu medverkar forskarna Jenny Höckert och Christina

Vatten och bröd på Broborg

Vatten och bröd på Broborg

Här kommer ett utflyktstips till Broborg öster om Knivsta, där du bjuds på en vandring med vacker utsikt, rafflande historia och läskande slut. Börja utflykten med att följa den steniga stigen upp

Ät ute i juni

Ät ute i juni

Vi vill uppmuntra till att äta ute!

Spade och app – första steget mot bättre markstruktur

En god markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord och hänger tätt samman med god jordhälsa. Att arbeta aktivt med markvård ger stora effekter – för lantbrukets lönsamhet, miljön och

Frukt- och grönsaksåret 2021

Frukt- och grönsaksåret 2021

FN har utropat 2021 till International Year of Fruit and Vegetables. SLU vill uppmärksamma detta ...

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Lantbrukaren som vattenförvaltare

Kombinerar lantbrukarens erfarenheter med lokalspecifika data för att hitta de bästa åtgärderna mot näringsämnesläckage. I detta projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, tar vi tillvara

Grönmassa som protein till enkelmagade djur

Med en ökande befolkning i världen ökar efterfrågan på protein, både till människor och djur. Utvinning och framställning av proteiner på mer otraditionella och innovativa sätt röner därför ett allt

Enklare gödsla rätt med ny algoritm för automatisk kvävefördelning

Med den nya Target-N-algoritmen, en kvävefördelningsmodell för satellitdata, blir det lättare att optimera kvävegödslingen för Sveriges spannmålsproducenter. En bättre kvävefördelning på fälten ger

Enklare gödsla rätt med ny algoritm för automatisk kvävefördelning

Med den nya Target-N-algoritmen, en kvävefördelningsmodell för satellitdata, blir det lättare att optimera kvävegödslingen för Sveriges spannmålsproducenter. En bättre kvävefördelning på fälten ger

Abdulai Guinguina

Abdulai Guinguina

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:abdulai.guinguina@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=publication_year&format=cv

Anne-Maj Gustavsson

Anne-Maj Gustavsson

Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder).

Loading…