Lantmästarprogrammet

Publicerad: 17 april 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästarprogrammet (antagna fr.o.m. höstterminen 2021).

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på Lantmästarprogrammet på SLU, campus Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: 09.15 i Aulan, Alnarpsgården. Därefter följer upprop och kursstart. På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är FÖ0368 Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen del I, 15 hp. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen och vid olika institutioner. De första två åren innehåller grundläggande kurser, därefter fördjupar du dig inom vald inriktning, företagsekonomi eller lantbruksvetenskap och avslutar utbildningen med ett kandidatarbete, som ofta görs i branschnära samarbeten. Och arbetsmarknaden för lantmästare är god!

Varmt välkommen till SLU och lantmästarprogrammet!

Helene Larsson Jönsson, Programstudierektor

Vill du fråga om något är du givetvis välkommen att ringa oss eller skicka e-post:
Helene Larsson Jönsson, programstudierektor (åter v 33), 040-415370, 0706-1381428, helene.larsson.jonsson@slu.se

Utbildningsplan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Växtproduktion

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Animalieproduktion I

2024-09-02 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Byggnadsplanering

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Rural Management (BSc).


Kontaktinformation

Programstudierektor

Helene Larsson Jönsson, forskare FLK
Institutionen för biosystem och teknologi
Helene.larsson.jonsson@slu.se, 040-41 53 70