Lantmästarprogrammet, för antagna fr.o.m. ht 2021

Publicerad: 05 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästarprogrammet (antagna fr.o.m. höstterminen 2021).

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Till antagna på Lantmästarprogrammet

Grattis till din plats på Lantmästarprogrammet på SLU, campus Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: Måndag den 28 augusti.

 

Välkommen till SLU i Alnarpsgården. Därefter följer upprop och den första kursen, FÖ0368 Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen 1, 15 högskolepoäng. Det är viktigt att du är närvarande vid uppropet. Ett preliminärt schema för första kursen finns på kursens hemsida. Schemat kommer att uppdateras vid behov fram till kursstarten. Kursen startar med några olika introduktionsmoment, men kommer ganska snart in på huvudområdet. Litteraturlista finns också på kurshemsidan. Kurspärmar och kompendier kommer att kunna köpas genom universitet. Övrig litteratur kan köpas efter kursstart.

Första veckan blir mycket intensiv med både studier och kåraktiviteter. Det blir därför ytterst lite tid över att ordna praktiska saker, så det är bra om du ser till att ha det mesta klart redan innan kursstart.

Information som du kan behöva som ny student finns på webbsidan Ny student.

Vår förhoppning är att du skall finna dig väl till rätta med dina studier och din tid här vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi är många, både lärare och övrig personal, som kommer att arbeta för att dina år på lantmästarprogrammet skall bli utvecklande, spännande och meningsfulla.

 

Varmt välkommen till SLU och Lantmästarprogrammet!

 

Catharina Alwall Svennefelt

Programstudierektor

 

Vill du fråga om något är du givetvis välkommen att ringa till oss på telefon eller skicka e-post:

Catharina Alwall Svennefelt, programstudierektor, 040-41 54 98, 0705-41 54 05 Catharina.Alwall@slu.se

Jan Larsson, kursansvarig för första kursen, 040-41 50 73, Jan.Larsson@slu.se  

Fredrik Karlsson, lantmästarstudent, 0737-59 72 28, e-post LMK-ordforande@stud.slu.se

Utbildningsplan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Växtproduktion

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Animalieproduktion I

2024-09-02 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Byggnadsplanering

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Rural Management (BSc).


Kontaktinformation

Programstudierektor

Helene Larsson Jönsson, forskare FLK
Institutionen för biosystem och teknologi
Helene.larsson.jonsson@slu.se, 040-41 53 70